Rapportarkiv

rapportomslag_ateljeerna.jpg

Hur kan konstnärlig produktion säkras i Sverige? Case: G-studion, Gustavsberg

I centrum för de allra flesta konstnärer i Sverige idag är deras arbetsplats, ateljén. Ateljén är basen för produktion och kontinuerligt arbete och därför en förutsättning för att skapa kreativa ekologier där konst kan skapas och visas för publik.

Oavsett hur ateljéhus och ateljéföreningar ska finansieras kommer det i de flesta finnas ett behov av samarbete och stöd för att säkra långsiktigheten i verksamheten. Denna rapport avser vara ett verktyg och diskussionsunderlag för konstnärer och ateljéföreningar för att säkra långsiktighet i finansiering, ägande, förvaltning, goda offentliga relationer och annat som är kopplat till denna fråga. 

Rapporten tar sin utgångspunkt i G-studions ateljéförenings arbete med att säkerställa ett levande kulturarv med ateljéplatser och fortsatt konstnärlig produktion i Gustavsberg. Den är skriven av Robert Stasinski i dialog med Lisa Wallert för G-studion och Konstnärernas Riksorganisation.

Ladda ner dokment här:

ateljeerna_rapport_20181025.pdf