Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

Konstbranschen_2023_mockup

Konstbranschen i siffror 2023

Den 9 februari 2024 presenterar Konstnärernas Riksorganisation rapporten Konstbranschen i siffror 2023 på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Rapporten beskriver tendenser och nuläge för försäljningen i konstbranschen utifrån aktuell statistik.

Konstbranschen i siffror ges ut vartannat år. För två år sedan var det mitt under coronapandemin som vi presenterade rapporten och det var osäkert vad som skulle hända framöver. Nu när vi rapporterar branschrapporten för 2023 så är pandemin förbi och vi ser effekten av den och vad som kan anas framöver. Några oväntade effekter var att antalet gallerier och konsthandlare tillfälligt ökade, samt att import, export och andrahandsförsäljning av konst ökat sedan dess.

När det gäller inköp av offentlig konst kan man dock se en minskning. Även om det finns en viss eftersläpning av inrapporterade inköp av beställd konst så signalerar Boverket om inbromsning av bostadsbyggandet under 2023 och 2024.

I årets rapport läggs även särskild fokus på konsthantverk på export genom en riktad enkätundersökning till konsthantverkare.

Ladda ner dokument här:

Konstbranschen i siffror 2023_DIGITAL


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!