Rapportarkiv

jobbpakt.png

Konstnärernas jobbpakt

Tio förslag som skulle förändra konstscenen

En vital konstscen kräver att konstnärerna kan verka under rimliga villkor. Hur ska vi annars få unga människor att våga satsa på konsten? Sex av tio svenska konstnärer har idag en månadsinkomst på under 13 300 kr. Ändå investerar staten bara ett par procent av kulturbudgeten på den samtida konsten. Med en expansiv konstpolitik, där efterfrågan på konst och konsthantverk stimuleras och konstnärerna i högre utsträckning får betalt för sitt arbete med utställningar och andra konstnärliga verksamheter, skulle fler av Sveriges välutbildade konstnärer försörja sig på det de är utbildade för: konsten. Arbeten skulle alltså frigöras i andra sektorer.

Med följande tio förslag kan villkoren för konsten förändras i grunden och därmed göra det möjligt för flera tusen bild- och formkonstnärer att vara yrkesverksamma just som konstnärer.

Ladda ner dokment här:

jobbpakt.pdf