Rapportarkiv

Konstpolitisk partienkät 2016

Samtliga riksdagspartier har i februari 2016 svarat på konst- och kulturpolitiska enkätfrågor med anledning av den nationella handlingsplan som kulturministern har aviserat för i år.

Den första delen av enkätsvaren består av mer generella kulturpolitiska frågor. Den andra delen handlar specifikt om konstpolitiska frågor.

FAKTA. Enkäten besvarades av samtliga riksdagspartier under februari 2016. Partierna hade tre svarsalternativ; ja, nej och kanske. Det fanns även möjlighet att motivera eller kommentera svaren i en  särskild kolumn. Frågorna är ställda av Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare inför den nationella handlingsplan för bild- och formkonsten som regeringen aviserat inför 2016.

nationallhandlingsplan.jpg

Ladda ner dokment här:

konstpolitisk_partienkat_2016.pdf