Rapportarkiv

Motioner angelägna för bild- och formkonsten och konstnärer från allmänna motionstiden 2016/17

KRO/KIF sammanfattar här de förslag som lades av riksdagspartierna under allmänna motionsperioden hösten 2016 och som på något sätt berör bild- och formkonsten. Även regeringens budgetproposition finns med.

Sammanlagt 3 409 motioner lämnades in under allmänna motionsperioden, av dem har 35 någon form av relevans för bild- och formkonsten och konstnärer. Några av dem är oppositionspartiernas förslag till budget (Utgiftsområde 17; Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning). Samma motion kan förekomma under flera rubriker nedan. I parentes står antal motioner på respektive sökord.

Sammanställningen är gjord av Rose-Marie Fasth, 22 november 2016.

Ladda ner dokment här:

16-11-22_motioner_allmanna_motionsperioden_2016-17_och_budgetpropostionen.doc