Rapportarkiv

Promoting Mobility for Craft and Design Artists in the EU

Nu publicerar vi rapporten från seminariet "Promoting Mobility for Craft and Design Artists in EU". Rapporten innehåller bra information för dig som arbetar eller har ambitionen att arbeta internationellt, delta i residensprogram, mässor och utställningar.

Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KRO/KIF)  bjöd in konsthantverkare, formgivare och andra intresserade till seminariet ”Promoting Mobility for Craft and Design Artists in the EU ” som hölls den 9 maj 2014. Seminariet syftade till att lyfta fram vilka möjligheter det finns att som konsthantverkare eller formgivare verka internationellt, företrädesvis inom EU. Seminariet hölls till minne av Gunilla Lagerbielke, textilkonstnär och tidigare ordförande i KIF , som gick bort under 2013. Seminariet syftade också till att lyfta fram ett par olika röster och perspektiv sett till frågeställningen: Vilka bidrag, program och satsningar skulle kunna hjälpa till att öka mobiliteten inom området? Denna rapport ger en kort sammanfattning och ett referat av seminariet med varje medverkande föreläsare och en sammanställning av länkar till de verksamheter, program och residens som omnämndes under dagen. Ett 50-tal personer deltog, framförallt yrkesverksamma i branschen samt elever från Beckmans Designhögskola och Konstfack.

Ladda ner dokment här:

promotingmobilty_rapport_140624.pdf