Rapportarkiv

rekommendationer_konst_gest_omslagmockup.jpg

Rekommendationer Konstnärliga gestaltningar

Den här texten har sitt ursprung i den mängd frågor och funderingar kring gestaltningsuppdrag som kommit in till organisationen, i en enkätundersökning genomförd av Konstnärernas Riksorganisation under hösten 2017, samt från möten och samtal med en referensgrupp konstnärer med gedigen erfarenhet av gestaltningsuppdrag.

Förberedelse och upphandling av konst kräver kunskap, kompetens och erfarenhet hos både beställare och konstnärer, men många problem och missförstånd uppstår först under själva genomförandet av gestaltningsuppdraget samt därefter under verkets förvaltning. Den här texten lyfter vad som kan vara bra att tänka igenom i gestaltningsprocessens olika faser.

Vår förhoppning är att rekommendationerna ska användas så att beställare och konstnärer genom att identifiera och diskutera det som kan orsaka problem kan undvika dem.

Stockholm, april 2020.

Katarina Renman Claesson, förbundsjurist

Konstnärernas Riksorganisation

Ladda ner dokment här:

rekommendationer_konstn_gestaltningar_2020.pdf