Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

paverkanspaketen_puff_0.png

Så här påverkar du konstpolitiken i kommuner och landsting/regioner

Vill du påverka politikernas beslut som rör förutsättningarna för konsten och konstnären? I så fall har vi något för dig. Vi har tagit fram en manual för att lyfta och påverka konstpolitiska frågor inför valet 2018. Dessutom finns tre konkreta påverkanspaket. De handlar om enprocentsregeln, MU-avtalet och en kommunal handlingsplan för bild- och formkonsten.

Påverkansmanualen inför valet 2018 ger dig, din förening eller ditt nätverk, handfasta förslag och råd för hur du med fyra aktiviteter kan lyfta och påverka konstpolitiska frågor på kommun- eller landstings/regionnivå. De innehåller strategier för att bilda en konstpolitisk grupp, färdiga utkast på medborgarförslag/motioner och pressmaterial (se de tre påverkanspaketen nedan), en partienkät och metoder för ett panelsamtal. Du/ni kanske vill lyfta helt andra frågor än de vi nämner här. Du kan då använda materialet som inspiration.

Utöver valkampanjsmanualen finns alltså tre konkreta påverkanspaket som handlar om enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar, MU-avtalet och en kommunal handlingsplan för bild- och formkonsten. Paketen innehåller Så-här-gör-du och färdiga utkast till Medborgarförslag, Pressmeddelande och Insändare/debattartikel. Materialet kan användas när som helst. 

Påverkanspaketet för enprocentsregeln  finns i två varianter. En för kommunen som inte antagit enprocentsregeln. En för att stärka kommunens tillämpning av enprocentsregeln (göra den till en regel, ta fram tydligare riktlinjer/metoder och ställa krav på konstnärlig gestaltning även när privata entreprenörer bygger).

Konstnärernas Riksorganisation Jämtland-Härjedalen använde sig av medborgarförslaget om enprocentsregeln och fick det antaget av landstingsfullmäktige. Läs pressmeddelandet om beslutet här.  Därefter har föreningen även fått tre kommuner i länet att stärka regelverket genom medborgarförslag. Läs en artikel här om hur Konstnärernas Riksorganisation Sjuhärad bidrog till att Borås antog enprocentsregeln. Även Konstnärnas Riksororganisation i Uppsala län har genom medborgarförslag påverkat Uppsala att stärka tillämpningen av regeln. 

Det politiska och mediala utrymme som inte vi tar, använder någon annan till något annat. Gör konstnärsrösten hörd!

Dokumenten kan tyckas långa, men det mesta är bilagor med förslag och mallar. 

Att lyckas göra politik handlar om engagemang och lust. Det är roligt att sätt avtryck och viktigt för de invånare som får möjligheten att ta del av konsten.  

Känner du en kommunal kulturpolitiker eller en kulturhandläggare? Då kan du även tipsa om vår manual "Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik". Den innehåller tips, checklistor, metoder och goda exempel från olika kommuner. Den gör det lättare att utveckla en stark kommunal konstscen. Manualen är ett resultat av Årets konstkommuner 2017 , en granskning som bygger på en rikstäckande enkät som sju av tio kommuner besvarade under våren 2017.

Ladda ner dokument här:

paverkanspaket_enprocentsregeln_0.doc

paverkanspaket_mu-avtalet_0.doc

paverkanspaket_handlingsplan_bildochformkonst.doc

manual_fyra_aktiviteter_for_att_paverka_konstpolitiken_i_kommunvalet_2018.doc


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!