Rapportarkiv

Utsikt från ateljéerna 2014

64 procent av konstnärskåren har en taxerad månadsinkomst på under 13 300 kronor, visar denna undersökning från Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare. Detta trots att de flesta konstnärer har långa akademiska utbildningar bakom sig och det starka intresset för konst med 3,5 miljoner besök på konstmuseum årligen.

Även för tre år sen uppgav 64 procent av konstnärerna att de hade en månadsinkomst på 13 300 kr eller mindre. Medan inkomsterna alltså har stått stilla den senaste treårsperioden har konsumentpriserna ökat. Konstnärernas realinkomster har därmed sjunkit. Rapporten visar bland annat:

 • att inkomsterna sjunker för konstnärer. 
  Både 2011 och 2014 uppger 64 procent av konstnärerna att deras månadsinkomster är 13 300 kr eller mindre. Värdet har urholkats med ca fem procent pga inflation. 
   
 • på ökade skillnader mellan män och kvinnor.
  År 2011 uppgav 66 procent av kvinnorna och 61 procent av männen att månadsinkomsten var lägre än 13 300 kronor. Tre år senare var motsvarade siffror 67 och 58 procent. 
   
 • att det sker mindre konstnärlig verksamhet. 
  35 procent av konstnärerna ägnar mer än 75 procent av sin arbetstid åt den konstnärliga verksamheten. År 2008 var motsvarande siffra 45 procent. 
   
 • och konstnärerna har mindre inkomster från den konstnärliga verksamheten. 
  För 21,6 procent av konstnärerna står den konstnärliga verksamheen för 75 procent eller mer av den totala inkomsten. I 2011 års enkät var motsvarande siffra 26,4 procent

Enligt Myndigheten för Kulturanalys gjordes det 17,4 miljoner besök på museum år 2012. Av museernas permanenta utställningar är 21 procent inriktade på konst. Uppskattningsvis görs 3,5 miljoner besök på konstmuseum och då är inte Sveriges alla konsthallar inräknade. Siffran kan jämföras med Svenska Hockeyligan som lockade ca två miljoner besökare 2013/14 och Allsvenskan i fotboll som drog 1,8 miljoner åskådare år 2013. 

 

Ladda ner dokment här:

Stora_konstnarsenkaten_maj_2014_Utsikt_fran_ateljeerna.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!