MU-avtalet, praxis och avtalsrätten

Hur förhåller sig avtalet för medverkans- och utställningsersättning, vanligen kallat ”MU-avtalet”, till allmänna avtalsregler? Online-seminarium med Konstnärernas Riksorganisations jurist Katarina Renman Claesson och advokat Jens Tillqvist som hölls den 24 mars 2021.

I detta online-seminarium reder Konstnärernas Riksorganisations jurist Katarina Renman Claesson ut hur avtalet för medverkans- och utställningsersättning, vanligen kallat ”MU-avtalet”, förhåller sig till allmänna avtalsregler, vad skillnaden är mellan medverkans- och utställningsersättning och vad som gäller om en utställning ställs in.

Medverkar gör advokat Jens Tillqvist, som var juridiskt ombud för konstnären i det så kallade ”strandverketmålet”, i vilket konstnärens rätt till ersättning prövades när den konsthall där utställningen skulle äga rum stängde ner i förtid. I samtalet går Claesson och Tillqvist igenom många av de frågor som prövades rättsligt i det målet och hur MU-avtalet tillämpades.

Inspelningsdatum: 24 mars 2021
Längd: ca 1 tim 36 min
Videoproduktion: Performing Pictures, Geska och Robert Brečevíc
Klippning: Jon Brunberg


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!