MU-avtalet, praxis och avtalsrätten

Hur förhåller sig avtalet för medverkans- och utställningsersättning, vanligen kallat ”MU-avtalet”, till allmänna avtalsregler? Online-seminarium med Konstnärernas Riksorganisations jurist Katarina Renman Claesson och advokat Jens Tillqvist som hölls den 24 mars 2021.

I detta online-seminarium reder Konstnärernas Riksorganisations jurist Katarina Renman Claesson ut hur avtalet för medverkans- och utställningsersättning, vanligen kallat ”MU-avtalet”, förhåller sig till allmänna avtalsregler, vad skillnaden är mellan medverkans- och utställningsersättning och vad som gäller om en utställning ställs in.

Medverkar gör advokat Jens Tillqvist, som var juridiskt ombud för konstnären i det så kallade ”strandverketmålet”, i vilket konstnärens rätt till ersättning prövades när den konsthall där utställningen skulle äga rum stängde ner i förtid. I samtalet går Claesson och Tillqvist igenom många av de frågor som prövades rättsligt i det målet och hur MU-avtalet tillämpades.

Inspelningsdatum: 24 mars 2021
Längd: ca 1 tim 36 min
Videoproduktion: Performing Pictures, Geska och Robert Brečevíc
Klippning: Jon Brunberg