Pressreleaser

15/10/2020
2020 har varit ett exceptionellt år för oss alla men vi kan se tillbaka på det senaste årets krishantering med viss stolthet. Vårt fokus är att alltid vara relevanta och sitta vid förhandlingsbordet...
16/12/2019
Äntligen en podd om konstnärer! KONSTNÄRENs nya podcast är en serie kortdokumentärer i podformat. I varje avsnitt porträtteras ett konstnärskap utifrån en konstnärlig process. Vi följer en konstnär...
18/06/2019
Konstnärernas Riksorganisation har läst Region Västerbottens remissversion på kulturplan för 2020-2023
24/05/2019
Låt oss inleda med att säga vilket utmärkt initiativ det är att koppla kulturplanen till FNs globala mål utifrån Agenda 2030.
15/04/2019
Konstnärernas Riksorganisation välkomnar att EU:s ministerråd idag har antagit upphovsrättsdirektivet, "Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market".
21/03/2019
I nästa vecka är det äntligen dags för EU-parlamentet att rösta om de nya upphovsrättslagar som förhandlats fram under flera år. Om de röstas igenom kommer vi konstnärer att få mycket bättre...
20/11/2018
Den 26 november ska kommunfullmäktige rösta på den budget som Samstyret i Sölvesborg, bestående av SD, M, KD och och SoL-partiet, lagt fram. Den innebär försämringar för kulturen i kommunen.
22/10/2018
Den osäkra ateljésituationen i Stockholmsområdet påverkar nu även några av Sveriges mest etablerade konstnärer och konsthantverkare. Det framgår av rapporten Hur kan konstnärlig produktion säkras i...
28/03/2018
Idag överlämnas den statliga konstnärspolitiska utredningen ”Konstnär – oavsett villkor?” till kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke. En liknande genomlysning har inte gjorts på 15-20 år....
08/02/2018
Alla riksdagspartierna och F! anser att kulturen är en självklar del av välfärden och att samhället ska tillhandhålla medborgarna kulturverksamhet av hög kvalitet. Partierna är även överens om att...

Sidor