Pressreleaser

16/11/2017
Sedan 1937 har Konstnärernas Riksorganisation samlat konstnärer över hela Sverige. De politiska striderna har varit många både på riksnivå och lokalt. Föreningen och dess medlemmar har varit...
20/09/2017
Regeringen presenterade i morse sin budgetproposition. Av statens budget går 0,84 procent till kulturen. I budgeten finns förstärkningar på den fria konsten på 115 miljoner kronor. Ännu är det oklart...
14/09/2017
Kulturministern presenterade idag budgetsatsningar på 115 miljoner kronor för den fria konsten i Vintervikens ateljéer. Bland satsningarna finns 60 miljoner kronor på höjd visningsersättning och...
07/06/2017
Möjligheten för invånarna att ta del av konst skiljer sig mycket åt i olika delar av landet. Kommuners varierande infrastruktur och satsningar på konsten ger även vitt skilda förutsättningar för...
04/01/2017
Den handlingsplan för bild och form som regeringen släppte i november saknar förslag för att förbättra konstnärers villkor. Det visar en ny granskning som KRO/KIF gjort med anledning av...
20/12/2016
Bild- och formkonstnärers inkomster är extremt låga och halkar efter resten av befolkningen. Mediannettoinkomsten för bildkonstnärer och konsthantverkare ligger på under 12 000 kr per månad. Det...
30/11/2016
Var tredje författare och konstnär har någon gång drabbats av hot eller våld, visade Kulturanalys rapport Hotad kultur? som kom i april 2016. Att konstnärer och författare får sin yrkesmässiga...
17/11/2016
Idag lanserar kulturministern sin nationella handlingsplan för bild- och formkonsten och ringar in nio förslag och utmaningar. Bild- och formkonsten ska bli ett utpekat verksamhetsområde i...
17/10/2016
Mellan 2008 och 2015 har staten minskat sina anslag för konstnärliga gestaltningar av våra offentliga miljöer med 27 procent. Under samma period har även anslaget till bild- och formområdet minskat...
24/09/2016
Socialförsäkringsutredningen refererar inte till de rapporter och statliga utredningar som beskriver bild- och formkonstnärernas villkor. Konsekvensen blir att de förslag som utredningen har lagt...

Sidor