Pressreleaser

18/12/2017
Nu har regeringen fattat beslut om de ospecificerade delarna av den kulturbudget som släpptes i höstas. Sammantaget blir det 75 miljoner kr till bild- och formkonsten och konstnärernas villkor.
21/11/2017
Omsättningen hos gallerier och konsthandeln har ökat med 49 procent på sju år. Särskilt exporten sticker ut med en ökning på 274 procent under perioden, om än från en låg nivå. Det visar en ny...
16/11/2017
Sedan 1937 har Konstnärernas Riksorganisation samlat konstnärer över hela Sverige. De politiska striderna har varit många både på riksnivå och lokalt. Föreningen och dess medlemmar har varit...
20/09/2017
Regeringen presenterade i morse sin budgetproposition. Av statens budget går 0,84 procent till kulturen. I budgeten finns förstärkningar på den fria konsten på 115 miljoner kronor. Ännu är det oklart...
14/09/2017
Kulturministern presenterade idag budgetsatsningar på 115 miljoner kronor för den fria konsten i Vintervikens ateljéer. Bland satsningarna finns 60 miljoner kronor på höjd visningsersättning och...
07/06/2017
Möjligheten för invånarna att ta del av konst skiljer sig mycket åt i olika delar av landet. Kommuners varierande infrastruktur och satsningar på konsten ger även vitt skilda förutsättningar för...
04/01/2017
Den handlingsplan för bild och form som regeringen släppte i november saknar förslag för att förbättra konstnärers villkor. Det visar en ny granskning som KRO/KIF gjort med anledning av...
20/12/2016
Bild- och formkonstnärers inkomster är extremt låga och halkar efter resten av befolkningen. Mediannettoinkomsten för bildkonstnärer och konsthantverkare ligger på under 12 000 kr per månad. Det...
30/11/2016
Var tredje författare och konstnär har någon gång drabbats av hot eller våld, visade Kulturanalys rapport Hotad kultur? som kom i april 2016. Att konstnärer och författare får sin yrkesmässiga...
17/11/2016
Idag lanserar kulturministern sin nationella handlingsplan för bild- och formkonsten och ringar in nio förslag och utmaningar. Bild- och formkonsten ska bli ett utpekat verksamhetsområde i...

Sidor