Pressreleaser

17/10/2016
Mellan 2008 och 2015 har staten minskat sina anslag för konstnärliga gestaltningar av våra offentliga miljöer med 27 procent. Under samma period har även anslaget till bild- och formområdet minskat...
24/09/2016
Socialförsäkringsutredningen refererar inte till de rapporter och statliga utredningar som beskriver bild- och formkonstnärernas villkor. Konsekvensen blir att de förslag som utredningen har lagt...
20/09/2016
Regeringen presenterade i morse sin budgetproposition. Trots löften om en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten lyser satsningar för att stärka villkoren för konstnärerna helt med sin...
16/09/2016
Alla riksdagspartierna utom två svarar Ja på frågan om socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer som ofta har små och oregelbundna inkomster. Det visar vårens...
15/09/2016
Bild- och formorganisationer startar ett unikt projekt för att stödja utlandsfödda konstnärer, tecknare och fotografer att ta sig in på den svenska konstscenen. Etablerade bild- och formkonstnärer...
09/05/2016
Kulturminister Alice Bah Kuhnke har inför 2016 utlovat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten. Inför den har KRO/KIF tagit den konstpolitiska pulsen på riksdagspartierna genom att låta...
12/04/2016
Tidskriften KONSTNÄREN har gjorts om i grunden. Den har fått en helt ny form av Ebba Bonde, som tidigare varit Ad på bland annat Fokus, Vi och DN. Sofia Curman, som är chefredaktör sedan årsskiftet,...
22/03/2016
I dag ska riksdagens kulturutskott ta ställning till en motion som kan stärka nutida konstnärers ekonomiska förutsättningar att utveckla sina konstnärskap. I förslaget förespråkas en...
25/01/2016
På fem år - mellan 2010 och 2014 - har antalet personer som gör minst ett besök på konstutställningar ökat med 19 procent. Det visar Kulturanalys nya rapport om Kulturvanor.
20/01/2016
Sofia Curman blir ny chefredaktör för tidningen Konstnären efter Anders Rydell. Första numret i år kommer ut på World Art Day, den 15 april.

Sidor