Pressreleaser

07/03/2013
Under förra året fick 3 623 bild- och formkonstnärer dela på sammanlagt 33 miljoner kronor i individuell visningsersättning. Den genomsnittliga ersättningen för kvinnor var 7 800 kr och för män 11...

Sidor