Pressreleaser

05/07/2013
Välkommen på årets Art Battle i Almedalen där Lena Adelsohn Liljeroth (M), kulturminister, Gunilla C. Carlsson (S), Ulf Nilsson (FP) och Tina Ehn (MP) både målar och diskuterar konstens betydelse för...
27/06/2013
I genomsnitt läggs 3,14 procent av regionernas kulturbudget på bild och form, museiverksamheten undantagen. Alla regioner utom Blekinge skriver att de ska tillämpa avtalet för medverkans- och...
18/06/2013
Kulturrådets nya rapport visar att bara 40 procent av landets utställningsarrangörer tillämpar MU-avtalet som ger konstnärer ersättning vid utställningar. Myndigheten drar bland annat slutsatsen det...
30/04/2013
I helgen möttes konstnärer från hela landet för att hålla riksmöte i Göteborgs konsthall. Konstnären Katarina Jönsson Norling från Älvkarleby valdes enhälligt som ny riksordförande för Konstnärernas...
18/04/2013
Regeringen föreslår att stiftelser för kultur, idrott och miljö ska befrias från skatt. I nuläget kan ett bidrag till en konstförening eller ett stipendium till en konstnär bli mycket kostsamt för...
05/04/2013
Hot om våld och trakasserier tillhörde vardagen för den regimkritiska konstnären Narek Aghajanya från Armenien. Trots det har Narek och hans familj blivit nekade uppehållstillstånd och tvingas att...
07/03/2013
Under förra året fick 3 623 bild- och formkonstnärer dela på sammanlagt 33 miljoner kronor i individuell visningsersättning. Den genomsnittliga ersättningen för kvinnor var 7 800 kr och för män 11...

Sidor