Kriterier för medlemskap

A. Konstnärlig högskoleexamen
Till medlem kan antas person med konstnärlig högskoleexamen inom fri konst, design eller konsthantverk från: 

Beckmans designhögskola
HDK Göteborg
HDK Steneby 
Högskolan för fotografi och film i Göteborg 
Konstfack
Konsthögskolan Umeå 
Konsthögskolan Valand 
Kungliga Konsthögskolan
Malmö Konsthögskola 
Malmö Högskola, Konst, Kultur, Kommunikation
Textilhögskolan Borås 
Carl Malmsten
Designhögskolan Umeå 
Linneuniversitetet design och konst
Industridesign, Lunds tekniska högskola

eller jämförbar utländsk högskoleutbildning i fri konst, design eller konsthantverk.

B. Studerande vid svensk konsthögskola
Till studerandemedlem kan antas person som är studerande vid inom fri konst, design eller konsthantverk.
Konstnärernas Riksorganisation tar också emot studerande från utländska utbildningar med minst tre års högskola som ger kandidatexamen inom fri konst, design eller konsthantverk.

C. Medlemskap i likvärdig utländsk konstnärsorganisation
Till medlem kan antas person som innehar medlemskap i likvärdig utländsk organisation..

D. Dokumenterad yrkesverksamhet – jurerat inval
Sökande som ej uppfyller A, B eller C men arbetar som professionell konstnär, konsthantverkare eller designer prövas av vår invalsjury.
Sista ansökningsdag för jurerat inval:
31 mars (beslut i maj) 
31 oktober (beslut i december) 

Den sökandes konstnärliga yrkesverksamhet ska beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt konstnärlig och teknisk kvalitet.

Som utbildningsmeriter räknas en sammanhängande förberedande konst- eller designutbildning. 
Branschorganisationen FRIKS samlar högskoleförberedande konstskolor på sin hemsida http://friks.se/start/ (se länkarna konst, konsthantverk, design). Förberedande folkhögskoleutbildningar finns även på Konstskolan Munka, Wik Folkhögskola, Ölands Folkhögskolas konstlinje m fl.
Sammanhängande lärlingsutbildning, utländsk utbildning samt annan utbildning med inriktning mot bild och form kan också räknas som merit. Studieintyg krävs.

Som yrkesmeriter räknas dokumenterad utställningsverksamhet, jurybedömda utställningar , gestaltningsuppdrag, konstprojekt, stipendier, tid i yrket, produkter i produktion, recensioner, representerad i erkända samlingar (landsting, kommun, museer eller motsvarande), annan konstnärlig verksamhet exempelvis konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag mm.

Konstnärlig och teknisk kvalitet och uttrycksförmåga visas bäst genom bilder eller annan dokumentation av utförda verk.

Vid bedömningen görs en sammanvägning av den sökandes meriter i sin helhet. 

Sökande skall, förutom en fullständig och korrekt ifylld ansökan, lämna meritförteckning och handlingar som styrker yrkesverksamhet. Till exempel utställningsverksamhet, offentliga uppdrag, konstprojekt, stipendier med mera. Det går också bra att hänvisa till en aktuell och uppdaterad hemsida.

Ansökan får åtföljas av max 10 bilder som styrker den sökandes konstnärliga och tekniska kvalitet. Till bilderna ska bifogas en förteckning med uppgifter om material, teknik, format och årtal. Ansökan och bilagor bifogas elektroniskt i ansökningsformuläret.

Ansökningsavgift

För att invalsjuryn ska behandla dina ansökan skall en ansökningsavgift om 350 kr vara inbetald. Bifoga kvitto. Postgironummer: 152411-5

Välkommen med din ansökan!


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!