Region- och kommunpolitik


Det är i hög utsträckning kommunala politiker som skapar förutsättningar för ett levande kulturliv. På denna sida har vi sammanställt goda skäl för en kommun, en region och en arrangör att tillämpa MU-avtalet, och tips och råd kring arbetet med att kvalitetssäkra kulturpolitiken.

Rapporter, remisser, brev och yttranden

Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. En del i detta är att proaktivt utarbeta rapporter och underlag till beslutsfattare.

Har hittar du alla våra rapporter.

En annan uppgift är att yttra oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder.

På denna sida publiceras våra remisser, yttranden och brev.

Annons ↓

VAL2022_Jon_Stories_NY

Val 2022: Konst och konstnärer ska finnas i hela landet.

Valkampanj |  2 juni 2022

Alla invånare i landet ska ha tillgång till professionell bild- och formkonst. Idag är så inte fallet. Dessutom är villkoren för att verka som yrkesverksam bild- och formkonstnär olika beroende på var i landet konstnären bor. Dessa skillnader vill vi ändra på.

  • Landets 21 regioner/landsting bör stärka sin konstverksamhet, arbeta fram handlingsplaner för bild- och formkonsten och vara ett stöd till "sina" kommuner i att utarbeta kulturplaner, finansiera kulturen och inkludera den offentliga konsten och kulturen i samhällsplaneringen.
  • Landets 290 kommuner bör anta kulturplaner, gärna med stöd av manualen "Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik" som inkluderar bland annat den offentliga konsten, utställningar och konstnärliga produktionsplatser. 

Läs mer →

2018-argumentationmu_kro.se_.node_.1909.jpg

17 skäl för kommuner, regioner och arrangörer att tillämpa MU-avtalet...

Tips och argument! |  9 maj 2021

Är du intendent eller chef på en konsthall eller ett museum? Är du politiker och sitter i kulturnämnden? Är du tjänsteman på kultur- och fritidsförvaltningen? Har du svårt att få gehör för de anslag som behövs för att skapa skäliga villkor för yrkesverksamma konstnärer?

Här har vi sammanställt goda skäl för en kommun, en region och en arrangör att tillämpa MU-avtalet. Se det som ett smörgåsbord av argument och välj de som du tycker är starkast.

Läs mer →

Annons ↓

Gunnar Forsman o Björn-Owe Andersson

Lokalt påverkansarbete i Västmanlands län

Från regionerna |  19 januari 2023
En kort intervju med Konstnärernas Riksorganisations lokala förening i Västmanlands läns ordförande Gunnar Forsman och styrelseledamoten och kassören Björn-Owe Andersson

Läs mer →

yttrande-gron-2

Behåll Göteborgs Stads goda arbete med den offentliga konsten

Yttrande |  30 november 2022
Vi i Konstnärernas Riksorganisation och våra regionala företrädare i Region Väst lämnade den 29 november in ett yttrande över Göteborgs Stads stadsledningskontors förslag till ”Göteborgs Stads regel för konstgestaltningar i samband med bygginvesteringar”. I yttrandet uttrycker vi en stark oro över framtiden för Göteborgs Stad som ledande i Sverige när det gäller upphandlingar av offentlig konst med utgångspunkt i den så kallade enprocentsregeln.

Läs mer →

Annons ↓

konstkommun_manual_omslag_png_webb.png

Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik

Tips och råd! |  9 maj 2021
Syftet med denna handledning är att sammanställa tips, checklistor och goda exempel från olika kommuner för att underlätta utvecklandet av en stark kommunal konstscen. Den är ett resultat av Årets konstkommuner 2017, en granskning som bygger på en rikstäckande enkät som sju av tio kommuner besvarade under våren 2017.

Läs mer →

marielouiseronnmark_webb.jpeg

"Kultur är en plikt"

Krönika |  17 maj 2021

Alla politiker bör se sig som kulturpolitiker, anser Marie-Louise Rönnmark, ordförande för Sveriges kommuner och landstings kulturberedning, i en intervju i vår tidning Konstnären.

Läs mer →

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!