Region- och kommunpolitik


Det är i hög utsträckning kommuner och regioner som skapar förutsättningar för ett levande kulturliv i hela landet. På denna sida sammanställer vi våra senaste insatser som rör regional och kommunal konstnärspolitik och handledningar och guider för politiker och tjänstepersoner.

Foto: samtal om konstens infrastruktur på Gotland arrangerat av Konstnärernas Riksorganisation Gotland som hölls på Grafikverkstaden i Visby under Almedalsveckan den 27/6. Med vår riksordförande Sara Edström, Paola Ciliberto, chef för kulturenheten Region Gotland, Helena Selder, verksamhetsledare BAC, Armin Scholler, Konstutvecklare på Region Gotland, Jenny Lundahl, Omställningskultur Gotland, Angelica Blomhage, verksamhetsansvarig för Gotlands Konstmuseum, samt konstnärerna Dirte Jörgensen och Madeleine Jacobsson. Moderator Petter Hellsing ordförande Konstnärernas Riksorganisation Gotland

Rapporter, remisser, brev och yttranden

Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. En del i detta är att proaktivt utarbeta rapporter och underlag till beslutsfattare.

Har hittar du alla våra rapporter.

En annan uppgift är att yttra oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder.

På denna sida publiceras våra remisser, yttranden och brev.

Annons ↓

IMG_0447_riksmote_omrostning_RED kvadrat

Lokalt förtroendevalda

21 maj 2021

Här hittar du kontaktuppgifter till alla lokala föreningar och talespersoner. De lokala föreningarna är indelade efter län och ordföranden är vanligtvis talesperson. I de län där det inte finns någon förening utses talespersoner. Några län har två talespersoner. De lokalt förtroendevalda och talespersonerna spelar en viktig roll i riksorganisationens politiska arbete på regional och kommunal nivå.

Läs mer →

Madelaine Sillfors_foto av Sarah Andreasson

Politiskt påverkansarbete i Västerbotten

Västerbotten |  3 oktober 2023
I början på på 2022 drog Konstnärernas Riksorganisations lokala förening i Västerbottens län igång en uppmärksammad kampanj om enprocentsregeln i Västerbotten. Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg, ställde några frågor till föreningens ordförande Madelaine Sillfors om det arbetet. Detta är en något längre version än den som publicerades i Konstnären nr 3 2023.

Läs mer →

Annons ↓

yttrande-gron-2

Vårt yttrande om kultursamverkansutredningens betänkande (SOU 2023:58)

28 mars 2024
Den 27 mars lämnade vi in vårt remissvar på kultursamverkansutredningens betänkande Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58).

Läs mer →

Gunnar Forsman o Björn-Owe Andersson

Lokalt påverkansarbete i Västmanlands län

Västmanland |  19 januari 2023
En kort intervju med Konstnärernas Riksorganisations lokala förening i Västmanlands läns ordförande Gunnar Forsman och styrelseledamoten och kassören Björn-Owe Andersson

Läs mer →

kulturplan-kalmar-IG

Remiss på kulturplan för Region Kalmar län 2025-2028

Kulturplan |  5 april 2024
Konstnärernas Riksorganisation har lämnat ett yttrande över remissversionen av kulturplan för Region Kalmar län 2025-2028.

Läs mer →

Paneldebatt Härke Kc 23-10-05 foto av Elisabeth Athle

Det är dags för Östersunds kommun att handla!

Jämtland Härjedalen |  12 oktober 2023
Jämtland Härjedalen har ett rikt och kraftfullt konst- och kulturliv men saknar utställninsmöjligheter. Det är verkligen hög tid att man nu från politisk nivå ser till att förutsättningarna ska finnas för en utställningshall där samtidskonsten kan möta publiken, där personalen har lön och förutsättningar för att bedriva professionell verksamhet och där de utställande konstnärerna ges skäliga ersättningar. Så skriver Sara Edström i den här rapporten från Härke konstcentrum den 5 oktober 2023.

Läs mer →

kulturplan-skane-IG

Yttrande över remissversionen av Regional kulturplan för Skåne 2025-2028

Kulturplan |  5 april 2024
Konstnärernas Riksorganisation har i veckan lämnat ett yttrande över remissversionen av Regional kulturplan för Skåne 2025-2028. Arbetet att ta fram remissvaret har skett i samarbete med vår lokalförening i Skåne.

Läs mer →

konstkommun_manual_omslag_png_webb.png

Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik

Tips och råd! |  9 maj 2017
Syftet med denna handledning är att sammanställa tips, checklistor och goda exempel från olika kommuner för att underlätta utvecklandet av en stark kommunal konstscen. Den är ett resultat av Årets konstkommuner 2017, en granskning som bygger på en rikstäckande enkät som sju av tio kommuner besvarade under våren 2017.

Läs mer →

Debatt-bubbla

Satsa på en konsthall för samtidskonst i Jämtland Härjedalen!

Debatt |  26 april 2023

Region Jämtland Härjedalen skall ta fram en ny kulturplan för 2024-2027 och vi i Konstnärernas Riksorganisation har, tillsammans med våra lokala företrädare, lämnat våra synpunkter på den.
I samband med det publicerar vi en debattartikel i Östersundsposten där vi lyfter det faktum att det saknas en konsthall för samtida bild- och formkonst med regional eller kommunal huvudman i länet och att de utställningsplatser som finns i huvudsak drivs på ideell basis, något som också lyfts i kulturplanen.

Läs mer →

mote-malmo-stad-24-okt

Möte med kulturnämnden i Malmö stad

25 oktober 2023
Den 24 oktober mötte vi i Konstnärernas Riksorganisation kulturnämndens ordförande i Malmö stad. Efter att vi tillsammans med ateljéföreningarna i Malmö skickat en skrivelse till kulturnämnden så blev vi inbjudna till Stadshuset för att samtala om den utredning om ateljésituationen i Malmö som nu ligger för beslut i kommunfullmäktige.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!