Region- och kommunpolitik


Det är i hög utsträckning kommunala politiker som skapar förutsättningar för ett levande kulturliv. På denna sida har vi sammanställt goda skäl för en kommun, en region och en arrangör att tillämpa MU-avtalet, och tips och råd kring arbetet med att kvalitetssäkra kulturpolitiken.

Rapporter, remisser, brev och yttranden

Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. En del i detta är att proaktivt utarbeta rapporter och underlag till beslutsfattare.

Har hittar du alla våra rapporter.

En annan uppgift är att yttra oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder.

På denna sida publiceras våra remisser, yttranden och brev.

marielouiseronnmark_webb.jpeg

"Kultur är en plikt"

Krönika |  17 maj 2021

Alla politiker bör se sig som kulturpolitiker, anser Marie-Louise Rönnmark, ordförande för Sveriges kommuner och landstings kulturberedning, i en intervju i vår tidning Konstnären.

Läs mer →

VAL2022_Jon_Stories_NY

Val 2022: Konst och konstnärer ska finnas i hela landet.

Valkampanj |  2 juni 2022
Konstnärernas Riksorganisation genomför inför riksdagsvalet 2022 en kampanj med våra politiska förslag för hur bild- och formkonstnärernas villkor skall kunna förbättras, i fem delar. Här lyfter vi vikten av en bra konstnärs- och kulturpolitik för hela landet. Läs mer om kampanjen och hur du kan stötta den på val2022.kro.se.

Läs mer →

2018-argumentationmu_kro.se_.node_.1909.jpg

17 skäl för kommuner, regioner och arrangörer att tillämpa MU-avtalet...

Tips och argument! |  9 maj 2021

Är du intendent eller chef på en konsthall eller ett museum? Är du politiker och sitter i kulturnämnden? Är du tjänsteman på kultur- och fritidsförvaltningen? Har du svårt att få gehör för de anslag som behövs för att skapa skäliga villkor för yrkesverksamma konstnärer?

Här har vi sammanställt goda skäl för en kommun, en region och en arrangör att tillämpa MU-avtalet. Se det som ett smörgåsbord av argument och välj de som du tycker är starkast.

Läs mer →

Det är i hög utsträckning kommunala politiker som skapar förutsättningar för ett levande kulturliv.

8 juni 2017
En konstnär har berättat för mig att hon och hennes klasskamrater upprepade gånger under åren på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm varnades för att lämna Stockholm och framförallt för att flytta ut på landet.

Läs mer →

1.lotta-lampa03.jpg

Luleå loves kultur: En studie i kommunal konstpolitik

Fallstudie | Konstnären |  16 juni 2017
Luleås kulturliv har aldrig varit bättre, säger kommunens kulturchef. Men konstnärerna kämpar för bättre villkor och efterfrågar politiker som inte ser deras konst som marknadsföring. Alexandra Sundqvist har rest till Norrbotten för en studie i kommunal kulturpolitik.

Läs mer →

Reform 12. Stärk den regionala och kommunala konstpolitiken

Konstpolitik |  21 oktober 2014

Som del av Konstnärernas Riksorganisations konstpolitiska arbete bidrar vi med ett reformprogram i tretton punkter som skulle stärka demokratins immunförsvar, bidra till förverkligandet av de konstnärliga och kulturella rättigheterna och höja konstnärernas låga inkomster. I den tolfte av tretton reformer menar vi att:

  • Landets 21 regioner/landsting bör stärka sin konstverksamhet, arbeta fram handlingsplaner för bild- och formkonsten och vara ett stöd till "sina" kommuner i att utarbeta kulturplaner, finansiera kulturen och inkludera den offentliga konsten och kulturen i samhällsplaneringen.
  • Landets 290 kommuner bör anta kulturplaner, gärna med stöd av manualen "Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik" som inkluderar bland annat den offentliga konsten, utställningar och konstnärliga produktionsplatser. 

Läs mer →

konstkommun_manual_omslag_png_webb.png

Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik

Tips och råd! |  9 maj 2021
Syftet med denna handledning är att sammanställa tips, checklistor och goda exempel från olika kommuner för att underlätta utvecklandet av en stark kommunal konstscen. Den är ett resultat av Årets konstkommuner 2017, en granskning som bygger på en rikstäckande enkät som sju av tio kommuner besvarade under våren 2017.

Läs mer →

Alf Munthe utsmyckning

Procenten

Läs och lär |  12 september 2014
Enprocentsregeln har under mer än sjuttio år varit synonymt med konst i det offentliga rummet. Robert Stasinski tittar närmare på dess utveckling och ställning i dagens kulturpolitiska klimat.

Läs mer →