Försäljning


Konstnärens egen försäljning av konst kan ske direkt till köparen, via ett galleri, en online-plattform, ett auktionshus eller på annat sätt. Här finns information om vilka momssatser som gäller vid försäljning av konst, vad som är en skälig provision, om att sälja konst på nätet, om konstbranschen i siffror. Och mycket, mycket mer. När konst byter ägare på konstmarknaden (och säljaren inte är konstnären själv) gäller andra regler än när konstnären själv säljer verket, t.ex. vad gäller momsen.

Digitala_plattformar_rapport

Digitala plattformar för försäljning, uthyrning och strömning av konst 2024

5 juni 2024
Konstnärernas Riksorganisation har i rapporten “Digitala plattformar för konst” kartlagt vilka digitala marknadsplatser som i dagsläget finns för försäljning, uthyrning och strömning av konst – och analyserar aktuella trender och utveckling inom området.

Läs mer →

Annons ↓

Screenshot 2023-03-16 at 12.14.47

Med vår fakturahandledning blir det rätt!

Handledning |  20 mars 2023
När du säljer ett konstverk, föreläser eller utför ett uppdrag ska du skriva en faktura till kunden. En faktura måste innehålla vissa obligatoriska uppgifter för att uppfylla de krav som ställs enligt bokföringslagen.

Läs mer →

Juristen svarar header transparent

”Plattformstest”

Konstjuridik |  29 maj 2024
Konstnärernas Riksorganisation följer utvecklingen av digitala plattformar för försäljning av konst, konsthantverk och design i Sverige och internationellt. Här ger vi en orientering i vad du som bild- och formkonstnär (konstnärer) bör vara uppmärksam på om du ska, eller redan, säljer din form och konst via en digital plattform.

Läs mer →

Annons ↓

skatt_moms_traktamente_0.jpg

Skatt, moms, traktamenten mm

Medlemsförmån |  21 oktober 2014
Information om vad som gäller för skatt, moms, traktamenten med mera i din konstnärliga verksamhet.

Läs mer →

mockup branschrapport flat

Konstbranschen i siffror 2021

Rapport |  3 mars 2022
Den 10 februari 2022 lanserade Konstnärernas Riksorganisation rapporten Konstbranschen i siffror 2021 på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Rapporten beskriver tendenser och nuläge för försäljningen i konstbranschen utifrån aktuell statistik.

Läs mer →

Remissyttrande från Konstnärernas Riksorganisation avseende “En ny mervärdesskattelag”, SOU 2020:31.

Remissyttrande |  16 december 2020
Konstnärernas Riksorganisation lämnar härmed synpunkter på lagförslaget rörande en ny svensk mervärdesskattelag.

Läs mer →

FAKTA | 

Auktion, konsthandel och följerätt

När konsthandlare säljer vidare ett konstverk har upphovspersonen eller dennes arvingar rätt till en liten del av försäljningspriset, i dagsläget cirka 5 %. Det är det som kallas följerätt. Följerätten är en del av upphovsrätten och gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år.

4_0.jpg

Det digitala galleriet

Konstnären |  31 mars 2017
Vågar fler köpa konst om de slipper galleribesöket? KONSTNÄREN har träffat tre digitala gallerister som menar att näthandel ökar ekonomin i konstvärlden, och samtidigt gör den mer demokratisk.

Läs mer →

debatt.png

Cecilia Hillström: Dags för en gemensam satsning på konstexporten

Konstnären |  20 september 2017
Kommersiella gallerier och offentliga institutioner måste samverka för att sätta Sverige på konstkartan, skriver ordföranden i Svenska Galleriförbundet.

Läs mer →

konstpanatet.jpg

Sälja konst på nätet?

Nyhet |  20 mars 2020
Att sälja konst på nätet kan vara en alternativ inkomstkälla för bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare. Vi har utökat databasen med utlysningar med kategorin onlinegallerier, och intervjuat två konstnärer om deras erfarenheter av att sälja på digitala plattformar.

Läs mer →

Katarina svarar april 2022

Juristen svarar: Skattemässiga konsekvenser av konst som gåva till ideella ändamål

19 april 2022
Med det som händer i vår omvärld just nu känner många av oss att vi vill hjälpa till på något sätt. Men det kan vara värt att fundera lite på hur du, inom ramen för din konstnärliga verksamhet, ger ditt stöd om du inte vill drabbas av tråkiga överraskningar i efterhand.

Läs mer →

Kiosk-Flash Back Flash Forward-Installation (7)-2019-Courtesy Gordon Robichaux-Photo Gregory Carideo.jpg

”Liksom de flesta konstnärer har jag en rätt dålig relation till pengar.”

Artikel ur Konstnären |  24 september 2021
Alisa Grifo är konstnär med bas i New York och södra Frankrike. Hon har arbetat med det sociala konstprojektet "Kiosk" i sexton år. Projektet består av en fysisk butik i vilken hon säljer och visar objekt som hon hittat under sina många resor och möten med människor över hela jorden. Med referenser till både Duchamps readymades och popkonstens blandning av kommers och konst betraktar hon projektet som lika delar konst, antropologi, företag och communityarbete.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!