Coronarelaterade länkar Konstnärernas Riksorganisation

Viktig information från juristen, Katarina Renman Claesson

Krisstöd i coronatider
Kort information om de flesta av de krisstöd som presenterats av regeringen och som kan vara relevanta för konstnärer. 

Checklista för krishantering i coronatider.
Försök säkra upp inflödet av pengar och dra ner på utgifter och kostnader. 

Mer om arbetslöshetsersättning och a-kassa.

Ersättning vid webbsända utställningar, m.m.

Rekommendationer för digitala säljplattformar 

Besked om regeringens krisstöd till kulturen.
Om Konstnärsnämndens krisstipendium och Kulturrådets stödpaket.

 

Sara Edström, ordförande har ordet

Ett frustrerande lapptäcke av stödåtgärder

En lägesrapport från bild- och formkonstnärerna i coronatider

Hur mår vi nu? Lägesrapport 2 från bild- och formkonstnärerna i corontatider

Ge konstnärer hyreslättnader.

Krispaket till kulturarbetare måste komma snabbt på plats.

Låt landets bild- och formkonstnärer ta del av a-kassan.

Vi välkomnar regeringens satsningar på 500 miljoner kr till kulturen.

Konstnärernas Riksorganisation efterlyser skarpa åtgärder.

 

Övrigt material

Regeringen har meddelat att det under hösten kommer att presentera ett nytt omssättningsbaserat krisstöd för enskilda näringsidkare. Vi följer utvecklingen och återkommer så snart det blir tydligare hur det kommer att utformas. Se Regeringens pressmeddelande här.

Samlade förslag till krispaket.

Konstnärernas Riksorganisations förslag till åtgärder för bild- och formkonstnärer med anledning av Covid-19.

Regionala initiativ och särskilda uppdrag för att stödja konstnärer under coronapandemin
 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!