Konstnären 31 2023

KONSTNÄREN #1 2023

Konstnären i teknikrevolutionens tid

Detta är ett nummer om AI och den digitala revolution som återigen är på väg att kullkasta inte bara konstnärers utan också allas vår syn på kreativa processer. Den senaste generationen verktyg som Chat-GPT och Dalle-E 2 har fått många att höja på ögonbrynen, men även skapat oro över konsekvenserna. I detta nummer lyfter vi fram inte bara verktygen i sig, utan hur konstnärer, filosofer, curatorer och andra förhåller sig till den förskjutning i den kreativa processen som den nya tekniken skapar.

Artiklar ur detta nummer

Sonia

Lyft de mjuka arbetsmiljöfrågorna!

Saknas vanligt hyfs i konstvärlden, eller är konstnärens utsatta position del av ett större arbetsmiljöproblem? Sonia Hedstrand reflekterar.

Läs hela artikeln-->

Sara_Edström

Handens arbete, hjärtats tanke

Läs hela artikeln-->

Konstnaren_robert_fb

Robert Stasinski: ”Maskiner kan inte känna när de skapar, men det kan vi.”

Läs hela artikeln-->

AI-enkät

KONSTNÄREN har skickat ut ett antal frågor om teknikens betydelse för konsten till experter av olika slag, inklusive konstnärer, forskare och filosofer över hela världen. Här är deras svar.

Läs hela artikeln-->

maskininlarning1_illustration_dennis_eriksson

Maskininlärning

Konstnärliga utbildningar står inför stora utmaningar kommande år. Men huruvida automatisering, digitalisering och AI ska integreras i kurser och läroplaner är en öppen fråga. Karolina Modig har träffat en rad företrädare för konst- och designhögskolor för en spaning in i framtiden.

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!