s1_omslag3_2020.jpg

KONSTNÄREN #3 2020: Konstnärer skriver i Konstnären

Det här numret av KONSTNÄREN är speciellt. För första gången är alla anlitade skribenter konstnärer själva. De är ombedda att på det sätt de finner bäst skriva om sitt skapande, om ursprunget för sin konst och om att bli och vara konstnär.

Sju mycket olika konstnärskap delar numret mellan sig med mycket olika texter.

Fathia Mohidin och Jin Mustafa har i prosaessäns form, och som en enda röst skrivit en hyllningstext till ljud och till ljudets plats i konstrummet. Tomas Colbengtson och Mourad Kouri skriver båda om hur skapande har blivit ett sätt att ställa frågor om sin bakgrund, om identitet och om utsatthet och trauma – den förre från ett samiskt perspektiv, den senare med krigets Syrien som fond. Mariana Silva Varela och Sofia Tolis skriver båda om klassresor, men från olika destinationer. Sofia Tolis om drivet att hålla fast vid sitt drömyrke trots att allt annat måste offras, och Mariana Silva Varela om att hennes egen klassbakgrund gör det svårt, och kanske inte ens önskvärt, att tänka på sig själv som en konstnär. Björn Kjelltoft har använt sitt utrymme till att låta andra konstnärer svara på frågan ”vad är tid i konsten?” och kanske blev svaren annorlunda när samtalet skedde kollegor emellan?

Det är inte ett nummer som gör anspråk på att ge en samlad bild av konstnärers situation i Sverige idag. Men dessa röster och perspektiv ger en glimt av hur mångfasetterad konstnärskåren är, hur samtidskonstens frågeställningar och samlade kunskap sträcker sig över oöverskådliga, vidsträckta områden.

Artiklar ur detta nummer

frakenfarg.jpg

”Du kan ­aldrig vara för fin för arbete”

Inställningen till sitt yrke har gjort att Mariana Silva Varela inte alltid känner sig hemma i konstens rum. Hon konstaterar att konsthantverkare, till skillnad från konstnärer, ofta har en arbetarklassbakgrund.

Läs hela artikeln-->

01sofia_tolis_voudris_portratt.jpg

Brev från en konstnär

”Jag vet inte, jag har aldrig haft …”

Läs hela artikeln-->

mourad1.jpg

En alternativ skärva

Det intensiva informationssökandet om släktingar på flykt från krigets Syrien blev katalysatorn för Mourad Kouris konstnärskap. Genom konsten kunde han ställa de obesvarade frågor han inte visste att han bar på.

Läs hela artikeln-->

portratt_bjorn.jpg

Björns fråga

Tid. Så konkret och abstrakt på samma gång. 
Konstnären Björn Kjelltoft söker svar på hur tid relaterar till konsten, och skickade frågan till fem konstnärskollegor.

Läs hela artikeln-->

margaretabsandeback200824_mbs0807-web.jpg

24 fragment om ljud

Konstnärerna Jin Mustafa och Fathia Mohidin har samarbetat i installationer där de fört in ljud i ­konstrummet. I KONSTNÄREN för de ett fragmenterat samtal om sitt intresse för ljudande vågor och de idéer, historier och ­myter som inspirerar deras konstnärskap.

Läs hela artikeln-->

tomas_borre.jpg

Vååjnesasse buektedh [Att synliggöra det osynliggjorda]

För Tomas Colbengtson blev konsten en kungsväg. Ett sätt att närma sig ett trauma, att fråga sig: Vad är det vi samer har förlorat? Vad finns kvar?

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!