konstnaren_4_2020_omslag.jpg

KONSTNÄREN #4 2020

Det sista numret för 2020, ett år full av utmaningar, har KONSTNÄREN tema kollektivt arbete. Det kollektiva kan vara en metod som möjliggör konstnärlig praktik bortom det individuella konstnärskapet, men även erbjuda utrymme och kunskap om hur en kan vara aktiv medborgare i samhället – speciellt i tider av växande fascism, normaliserad rasism och ökade klassklyftor.

Årets sista nummer blir en kärlekshälsning till det kollektiva arbetet och organisering inom konsten.

I numret kan ni läsa om Brown Island, gruppen som under sin studenttid på Konstfack organiserade sig för en gemensam plats för varandra. Det är även Brown Island som skapat omslaget i det här numret. De ville bidra med en kollektiv presentation istället för att bli fotograferade. På det sättet undviker gruppen att bli individualiserade, för det intressanta är det som gruppen skapar tillsammans. 

Black Lives Matter är en viktig global rörelse som talar om avgrundsdjupa orättvisor och som i högsta grad angår den svenska kulturpolitiken och oss som arbetar inom konstfältet. För KONSTNÄREN har kulturjournalisten Valerie Kyeyune Backström intervjuat svarta svenska konstnärer och curatorer om rörelsens påverkan i deras arbete och de svenska konstinstitutionernas tystnad. Med illustrationer av Steffi Aluoch. 

UFOlab var den första skandinaviska konstgruppen som adresserade adoptionsfrågan och som var en viktig aktör inom adoptionskritiken. Konstnären Anna Jin Hwa Borstam drev UFOlab och minns tillbaka till en tid då sociala medier, som underlättade nätverksskapande och organisering, inte fanns. 

Formgivaren och skribenten Maryam Fanni skriver om det kollektiva arbetets utmaningar, hon berättar även om egna erfarenheter och om grupper som har inspirerat. I numret får konstnärer som har arbetat eller arbetar kollektivt svara på enkätfrågor, läs vad Konstgruppen Ful, (r)evolve, Emma Dominguez, UNICORN – Artists in Solidarity och Zafire Vrba drömmer om och vad som driver deras arbete. Sist, får ni läsa ett tackbrev till alla som engagerade sig i Konsta(u)ktion för Chile, för det chilenska folkets kamp, ett evenemang som anordnades för exakt ett år sedan.

Gästredaktör för nya numret av KONSTNÄREN är Macarena Dusant som är konstvetare, redaktör och fristående textförfattare. Numret kan läsas som en brytpunkt som hoppas kunna inspirera till att skapa egna grupper, lära av varandra, drömma tillsammans och skapa värme så att vi alla kan bidra till att kanalisera viktiga frågor i det offentliga samtalet.

Artiklar ur detta nummer

art_is_not_a_white_privilege_.png

Black Lives Matter och de svenska konstinstitutionernas tystnad

Rörelsen Black Lives Matter startades 2013 och fick stor global spridning först efter uppmärksammandet av det polisiära mordet på George Floyd tidigare i år. I Sverige har rörelsen bidragit till organisering för att lyfta frågan om strukturell rasism i det svenska samhället men inom den svenska konstscenen har solidariteten varit minst sagt svagt..

Läs hela artikeln-->

konstn_2021-4_lindas

Hållbarhetens lov

Den globala utmaning som coronapandemin ställt oss inför kan ses som en förövning inför den klimatomställning som måste ske. Under pandemin såg vi mycket av det vi tar för givet försvinna. Var och en av oss hanterade detta tillstånd på sitt eget sätt men en sak blev tydlig: det gick att ställa om.

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!