Pressmeddelanden

3 x kulturpolitik i Almedalen

8 april 2014

Under Almedalsveckan 2014 arrangerar KRO/KIF och samarbetsparnters två seminarier.


1%-regeln: Så skapar vi fler konstnärliga och attraktiva miljöer 

Tack vare 1%-regeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer har vi idag konst på torg, sjukhus och skolor. Ändå tillämpas regeln inte fullt ut idag. Hur gör vi för att skapa fler estetiskt intressanta, utmanande och attraktiva miljöer? På vilket sätt berikar konsten det offentliga rummet? 

Korta anföranden 
·  Stefan Ahlenius, utredare Konstnärsnämnden: Tillämpningen av 1 %-regeln inom stat, landsting och kommun 
·  Magdalena Malm, direktör för Statens Konstråd: Visioner för en framtida 1%-regel 
· Rudolf Antoni, Vice VD och näringspolitisk chef för Fastighetsägarna: Så bidrar Fastighetsägarna till att skapa attraktiva offentliga miljöer 
· Monica Haider (S), regionråd Kronoberg och vice ordförande för SKL:s kulturberedning: Så får vi den offentliga konsten att ta större plats 

Panelsamtal 
· Agneta Börjesson (MP), suppl i civilutskottet resp kulturutskottet och fd partisekreterare 
· Cecilia Magnusson (M), kulturpolitisk talesperson 
· Christer Nylander (FP), talesperson i arbetsmarknadsfrågor, f d kulturpolitisk talesperson 
· Gunilla C Carlsson (S), kulturpolitisk talesperson 

Moderator: Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation 

Dag:  Torsdag 3 juli, kl 09.00-10.15  
Plats:  Gocart Gallery, Klosterbrunnsgatan 1, Visby 
Arrangörer: Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare i samarbetet med Statens Konstråd 

På Facebook: https://www.facebook.com/events/302782233229913/?fref=ts 

Från konstsoffan till heta stolen   

– samtal med Lars Ohly (V) och Agneta Gille (S) om den samtida konstens myter och villkor 
I konstsoffan: Hur ser Agneta Gille och Lars Ohly på den samtida konsten och dess myter? Finns konstverk som har påverkat dem som politiker? I heta stolen: Vilka är de konstpolitiska utmaningarna och hur tacklar vi dem? Vad tycker politikerna om konstnärernas tio förslag för att stärka konstscenen? 

Varmt välkommen till konstvalårets  konstsoffa och heta stol . Gratis inträde med lätt frukost! 

Dag:  Onsdag 2 juli 09.00-10.30 
Plats:  Agenda PR:s lokal, Kinbergsplats 8, Visby 
Arrangörer:   Konstgrupp Almedalen (KA), Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare i samarbete med Konstnärshuset/SKF. Konstens myter har tagits fram tillsammans med Kungl. Konsthögskolans kandidatstudenter 2014. 

På Facebook: https://www.facebook.com/events/319705728181265/?fref=ts 

Tio förslag som skulle förändra konstscenen 
KRO och KIF har samlat några av våra viktigaste förslag i en valplattform på en A4-sida. Läs vår konstpolitiska jobbpakt 

För mer information, kontakta: 
Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-771 18 50 
 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!