Pressmeddelanden

Art & Word Battle i Almedalen idag

5 juli 2013

Välkommen på årets Art Battle i Almedalen där Lena Adelsohn Liljeroth (M), kulturminister, Gunilla C. Carlsson (S), Ulf Nilsson (FP) och Tina Ehn (MP) både målar och diskuterar konstens betydelse för demokratin och politikens betydelse för konstnäre


Art & Word Battle: ett kreativt panelsamtal om konst politik 

Två dukar, fyra penslar och åtta frågor om konstpolitik.

Lena Adelsohn Liljeroth (M), kulturminister, Gunilla C. Carlsson (S), Ulf Nilsson (FP) och Tina Ehn (MP) både målar och diskuterar konstens betydelse för demokratin och politikens betydelse för konstnären. 

Vilken roll har den fria konsten för det demokratiska samhället? Vad har regeringen gjort på bild- och formområdet under mandatperioden och vad är kvar att göra f ör att uppfylla vallöftena från 2010? Vilken konst- och konstnärspolitik kommer partierna att gå på val på under valåret 2014? Var går skiljelinjerna mellan partierna? 

ModeratorKatarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation 
Plats: Gocart Gallery, Klosterbrunnsgatan 1, Visby 
Tid och dag: Klockan 10.30 - 11.45 fredag den 5 juli 
Arrangörer: Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Gocart Gallery i Visby

För mer information, kontakta: 
Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-771 18 50 
 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!