Pressmeddelanden

Bild- och formindikator 2013: Tre procent till konsten

27 juni 2013

I genomsnitt läggs 3,14 procent av regionernas kulturbudget på bild och form, museiverksamheten undantagen. Alla regioner utom Blekinge skriver att de ska tillämpa avtalet för medverkans- och utställningsersättning, som ska ge konstnärerna lön för sitt arbete med utställningar. Det visar KRO/KIF:s Bild- och formindikator 2013, en granskning av regionernas kulturplaner för 2013 och det ekonomiska utfallet för 2011.


– Siffrorna visar att just bild- och formområdet är sorgligt nedprioriterat. De borde vara en väckarklocka för alla politiker som vill att Sverige ska vara en ledande konstnation, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation (KRO). 

Gotland är den region som 2011 valde att satsa mest på bild- och formkonsten, museer undantagna, med dubbelt så mycket som genomsnittet: 7,5 procent av kulturbudgeten. Fyra andra regioner – Västra Götaland, Kalmar, Kronoberg och Jämtland – investerade något mer än fem procent. 

Kultursamverkansmodellen, regeringens kulturpolitiska flaggskepp, har införts i hela landet utom i Stockholm. Därför har Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare granskat förutsättningarna för bild- och formkonsten i de 20 regionala kulturplanerna för år 2013. Alla regioner utom Blekinge skriver att de tillämpar eller ska tillämpa avtalet för medverkans- och utställningsersättning, det så kallade MU-avtalet, vilken ska ge konstnärerna lön för sitt arbete med utställningar. 14 regioner skriver att de använder eller ska använda sig av enprocentsregeln, som innebär att minst en procent av budgeten vid ny- och ombyggnader av fastigheter och offentlig infrastruktur läggs på konstnärlig gestaltning. 

– Utvecklingen går åt rätt håll. Allt fler regioner skriver att de ska tillämpa MU-avtalet och procentregeln, och även etablera resurscentrum för bild- och formkonst. Utmaningen ligger nu i att det offentliga prioriterar resurser så att ambitionerna kan förverkligas, säger Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF). 

Ännu är det bara 39 procent av Sveriges utställningsarrangörer som tillämpar MU-avtalet, enligt Kulturrådets nya kartläggning. 

Om rapporten och statistiken 
Här finns KRO/KIF:s nya granskning Bild- och formindikatorn 2013: Vilka regioner är ledande inom bild och form? Uppgifterna kommer från regionernas kulturplaner för 2013 och de uppgifter som regionerna rapporterat in till Myndigheten för Kulturanalys i Samhällets utgifter för kultur 2010-2011: Kulturfakta 2012:1 . Kulturanalys rapporter omfattar inte hur mycket av museernas utgifter som rör samtida konst och därför har det inte kunnat tas med i beräkningarna. 

Tabell: Regionernas satsningar på bild och form 
Siffrorna är hämtade ur Myndigheten för Kulturanalys rapport Samhällets utgifter för kultur 2010-2011: Kulturfakta 2012:1 . Procentandelen samt bild och form per invånare är uträknade av KRO/KIF. Regionerna är sorterade efter hur stor andel av kulturutgifterna som läggs på bild- och formområdet. I denna sammanställning ingår inte utgifter för museers utställningar av samtida konst. 
tabell1.png

Tabell: Granskning av regionernas kulturplaner 2013 

tabell2.png

*Enkäten gick ut till över 5 000 yrkesverksamma konstnärer. Ca en fjärdedel av Sveriges yrkesverksamma konstnärer besvarade enkäten. 

**Region Blekinge har påpekat att det finns kostnader som inte synliggjorts i Myndigheten för Kulturanalys rapport Samhällets utgifter för kultur 2010-2011.  Region Blekinge redovisar för verksamhetsår 2011 ytterligare 133 000 kronor för projektmedel till bild- och formområdet. Men procentandelen som läggs på bild- och formområdet (exkl. museiverksamhet) av regionens totala kulturutgifter blir ändå försvinnande liten – 0,37 procent. Uppgifterna i rapporten Regionernas kulturutgifter är utfallet för år 2011 (se tabell 1 och 2), det vill säga innan flera av landstingen anslöt sig till kultursamverkansmodellen. Det är möjligt att ekonomiska prioriteringar som en följd av modellens införande har fått visst genomslag. 

För mer information, kontakta: 
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, katarina@kro.se , 076-827 76 00 
Johan Wingestad, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se , 076-102 19 22 
Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-771 18 50

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO

Sammanställning och rangordning över tillämpningen av MU-avtalet, enprocentsregeln och regionalt resurscentrum i de 20 regionala kulturplanerna för 2013. Regionerna är rangordnade efter ambitionerna i kulturplanerna. 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!