Pressmeddelanden

Bra men för lite om kulturen i regeringsförklaringen

3 oktober 2014

”Ett samhälle behöver inte bara ekonomisk tillväxt utan också demokratisk. För det behövs en fri och frispråkig kultur, fria konstnärer, poeter och public service.” Orden är från den regeringsförklaring som Stefan Löfven läste i riksdagen på fredag morgon. Som ny kulturminister utsåg han Alice Bah Kuhnke, ett spännande och helt otippat namn. Regeringsförklaringen slår även fast att alla gymnasieutbildningar ska innehålla minst ett estetiskt ämne och att avgifterna i kulturskolan ska sänkas.


Bara en halv sida av den 16-sidiga regeringsförklaringen handlar om kulturen. Det ska ses i ljuset av att Den kulturella välfärden är ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten, enligt den svenska grundlagen (Regeringsformen, 2 §).

Regeringens vision om kulturens och konstnärens roll för samhälle och bildningen ger ett bra stöd för Alice Bah Kuhnke. Men det finns en hel del som nu inte uttrycks i regeringsförklaringen om kulturen. Det innebär att kulturministern har betydande utmaningar framför sig i arbetet med budgetpropositionen, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation.
                             
Idag investeras bara 0,8 procent av statsbudgeten i konsten och kulturen. En konsekvens av det är att bara 28 procent av konstnärskåren får avtalsenliga ersättningar för konstutställningar vid svenska museer. De flesta tvingas arbeta gratis. Det visar rapporten Museer 2013, som släpptes av Myndigheten för Kulturanalys bara en vecka före valet.   

- Det är först i budgetpropositionen som vi får se om regeringen tar orden på allvar, de som handlar om demokratisk tillväxt, fria konstnärer och jämlik och kostnadsfri tillgång till kulturella och mänskliga möten. Ska regeringen lyckas genomföra den visionen och grundlagens mål om den kulturella välfärden behövs stora investeringar i kulturen, säger Johan Wingestad, ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare. 

I ett svårt parlamentariskt läge blir det centralt huruvida det finns en samsyn bland de politiska partierna om vilka utmaningar samhället står inför.

- Just inom bild- och formkonsten är partierna i stort sett överens om viktiga åtgärder. De tre rödgröna partierna, FP och M vill alla se en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten och ökade resurser till området. Alla riksdagspartierna vill att det ställs krav på att skäliga ersättningar betalas till konstnärer i alla arrangemang som erhåller statliga bidrag. De rödgröna partierna och FP vill se ett statligt direktiv för den offentliga konsten, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation.

Alice Bah Kuhnke kommer inte till ett tomt skrivbord på måndag. Redan i dag ligger där 16,7 kilo vykort och väntar. Fler än 2300 medborgare från hela landet har skickat vykort och selfies genom kulturvalet.se till den nya kulturministern. Initiativet kommer från tio bild- och formorganisationer som anser att Sverige borde ha en mer expansiv kulturpolitik.

- Den kulturella välfärden ger en näringsrik mylla för samhällets utveckling, yttrandefrihet och demokratin. Vi hoppas inom kort att få överlämna en ”Välkommen till jobbet”-gåva till Alice, hennes eget porträtt format av selfies av hundratals konstnärer och kulturintresserade medborgare, säger Johan Wingestad.

För mer information, kontakta: 
- Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas 
Riksorganisation, katarina@kro.se , 076-827 76 00 
- Johan, johan@kro.se , 070-300 04 93 
- Pontus Björkman, Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-77 11 850 

För mer information, kontakta: 
Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-771 18 50 
 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO 
www.twitter.com/konstnarerna 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!