Pressmeddelanden

Fler kommuner och landsting tillämpar procentregeln för konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer

19 december 2013

77 procent av Sverige regioner och landsting tillämpar enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer. Av kommunerna är det 45 procent, visar Konstnärsnämndens nya rapport ”Ingen regel utan undantag”. Myndigheten drar slutsatsen att all offentlig verksamhet har ett ansvar för att den offentliga konsten integreras i samhällsmiljön och att regeringen borde anta ett direktiv som ser till att enprocentregeln tillämpas inom statliga bolag, verk och myndigheter.


– Den offentliga konsten når ut till medborgare över hela landet och skapar utmanande, spännande och attraktiva miljöer. Det ökande intresset för konstnärlig gestaltning av våra gemensamma miljöer är därför oerhört positivt, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation (KRO).

Räknar man med de kommuner som tillämpar enprocentregeln som en riktlinje eller en målsättning är det 64 procent av kommunerna som på något sätt använder enprocentregeln. Två tredjedelar av landets kommuner ger alltså konstnärer återkommande gestaltningsuppdrag i offentliga byggnader och miljöer, enligt rapporten. Det är 50 procent fler än för 10 år sedan.  

– Det här är en god samhällsutveckling som staten kan förstärka. Genom att erbjuda ett utbildning- och stimulanspaket till de kommuner, landsting och privata fastighetsbolag som gör enprocentsregeln bindande, skulle vi långsiktigt få ännu bättre miljöer att vistas i, säger Katarina Jönsson Norling.

Kommuner och landsting saknar fortfarande kompetens om hur konstnärer kan integreras i processen redan på ett tidigt stadium. Konstnärsnämnden menar att det behövs en praxis på området.

–  Här finns en potential att med enkla medel få till en ännu bättre, relevant och platsanpassad konstnärlig gestaltning i våra gemensamma miljöer genom att använda sig av konstnärernas kompetens redan i planeringsprocessen, säger Katarina Jönsson Norling som själv arbetat med flera gestaltningsuppdrag.

Konstnärsnämndens rapport tar inte upp de digitala offentliga miljöerna som myndigheterna har byggt de senaste femton åren.

– Även när man bygger digital offentlig infrastruktur borde procentregeln för konstnärlig gestaltning gälla. De offentliga IT-miljöerna är ofta torftiga och konstnärligt undermåliga, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

Konstnärsnämnden uppskattade på presskonferensen att marknaden för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer genom enprocentregeln omsätter 100 miljoner kronor årligen.

För mer information, kontakta: 
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO), katarina@kro.se , , 076-827 76 00 
Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-7711850

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!