Pressmeddelanden

”Hög tid öka trycket på utställningsarrangörerna”

11 oktober 2013

Avtalet om konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, det så kallade MU-avtalet, ska förenklas och förtydligas så att det blir lättare att tillämpa. Regeringen har därför gett Statens kulturråd i uppdrag att omförhandla MU-avtalet med de berörda konstnärsorganisationerna.


Det är utmärkt att Lena Adelsohn Liljeroth agerar. Efter fem år är det alltför få av Sveriges utställningsarrangörer som tillämpar MU-avtalet. Förutom att förenkla och förtydliga avtalet, behöver regeringen lägga upp pengar på bordet för en MU-avtalspott. Många museer ska kunna klara finansieringen genom att prioritera i sina budgetar, men mindre konsthallar måste få hjälp med finansieringen, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation. 

Regeringens uppdrag är en respons på Kulturrådets nulägesanalys över tillämpningen av MU-avtalet. Den visar att bara 39 procent av Sveriges utställningsarrangörer tillämpar MU-avtalet. Av dessa är det i sin tur nästan hälften som betalar ut medverkansersättning, den del som gör att konstnärer får avtalsenlig ersättning för sin arbetsinsats med en utställning. Det innebär att tre av fyra konsthallar inte betalar konstnärerna för deras arbete vid utställningar.

- Det behövs ekonomiska incitament för utställningsarrangörerna att prioritera MU-avtalet. Ett enkelt sätt för att stärka tillämpningen av MU-avtalet vore att regeringen villkorar offentliga medel med att man följer MU-avtalet fullt ut. Ett annat sätt är att premiera de arrangörer som tillämpar MU-avtalet, inklusive medverkansersättningen. 

”Utan förstärkt finansiering bedöms det som svårt för flera arrangörer att åstadkomma en fullständig tillämpning av avtalet”, skriver Kulturrådet i nulägesrapporten.

Kulturrådets nulägesanalys över MU-avtalet finns  här .

För mer information, kontakta:

Katarina Jönsson Norlingkonstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, katarina@kro.se , 076-827 76 00  
Johan Wingestad, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se , 070-300 04 93 
Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-7711850

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3200 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!