Pressmeddelanden

”Konstnärer subventionerar museer och konsthallar”

18 juni 2013

Kulturrådets nya rapport visar att bara 40 procent av landets utställningsarrangörer tillämpar MU-avtalet som ger konstnärer ersättning vid utställningar. Myndigheten drar bland annat slutsatsen det behövs budgetförstärkningar för att ersätta konstnärer avtalsmässigt och att bidragsgivare bör ställa ökade krav på implementering av avtalet.


- Utställningsarrangörer tycks inte se ersättningar till konstnärer som lika viktiga som andra kostnader. Ersättningar till konstnärer bör prioriteras av arrangörerna, sa Bongi MacDermott, författare till rapporten på Kulturådet, vid dagens frukostmöte och presentation av rapporten. 

Av de som tillämpar avtalet uppger de flesta att det fungerar väl i stora drag, visar enkäten som ligger till grund för rapporten. Ekonomiska förutsättningar uppges som skäl till att inte tillämpa MU-avtalet.  Detta trots att många institutioner är offentligt finansierade. 

- Idag finansierar vi konstnärer själva en stor del av utställningskostnaden genom andra inkomster. Vi konstnärer tvingas arbeta gratis och subventionerar på så sätt museer och konsthallar. En konsekvens av detta är att 64 procent av konstnärerna tjänar mindre än 13 300 kr i månaden, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation. 

Enligt KRO/KIF:s och BUS senaste stora konstnärsenkät tvingas fyra av tio konstnärer att tacka nej till att medverka vid utställningar för att de inte har råd och förväntas arbeta gratis. 

- Det är bra att fler utställningsarenor tillämpar avtalet, men att det fortfarande är fler arrangörer som inte tillämpar MU-avtalet än de som tillämpar det, visar att det behövs ett helt nytt synsätt hos myndigheter och utställningsarrangörer. Utan oss konstnärer blir det inga utställningar. Ändå får vi sällan betalt för vårt jobb, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation. 

För mer information, kontakta: 
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, katarina@kro.se , 070-224 00 64 
Johan Wingestad, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se , 076-102 19 22 
Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-7711850

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!