Pressmeddelanden

Kulturministern i målande duell

5 juli 2013

Årets konstpolitiska målarduell är avgjord i Almedalen. Vid den ena duken stod kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och Ulf Nilsson (FP), vid den andra Gunilla C. Carlsson (S) och Tina Ehn (MP). Penslar fladdrade i luften och färgen fyllde de vita dukarna medan kulturpolitikerna debatterade hur Sverige som konstnation ska stärkas.


Det var glädjande att både kulturministern och de tre kulturpolitiska talespersonerna från S, FP och MP anser att det vore en bra idé att ta fram en nationell bild- och formstrategi. Nu hoppas vi på konkreta politiska initiativ före valen 2014, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

De kulturpolitiska talespersonerna från Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet sa att de tycker att staten ska kräva tillämpning av MU-avtalet för alla offentliga utställningsarrangörer som erhåller statliga bidrag. MU-avtalet reglerar konstnärers ersättningar vid utställningar. Än så länge är det bara 39 procent av landets utställningsarrangörer som tillämpar MU-avtalet, vilket innebär att konstnärerna ofta subventionerar museer och konsthallar genom gratisarbete.

- Jag vill att procentregeln för konstnärlig gestaltning blir normgivande i hela samhället, sa kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) under debatten.

Procentregeln för konstnärlig gestaltning innebär att minst en procent av budgeten vid ny- och ombyggnader av offentliga fastigheter och infrastruktur läggs på konstnärlig gestaltning.

- Kommunerna bör få tydligare krav på sig att långsiktigt uppfylla procentregeln, sa Ulf Nilsson, kulturpolitisk talesperson från Folkpartiet.

Alla fyra paneldeltagarna – inklusive kulturministern – svarade att de kan tänka sig ett statligt stimulanspaket med utbildning och ekonomiskt stöd för kommuner och landsting som antar procentregeln för konstnärlig gestaltning.

- Vi vill öka anslaget till Statens konstråd med 10 miljoner, vilket skulle ge många konstnärer fler jobb, sa Gunilla C. Carlsson, ordförande i kulturutskottet.

- Kulturskolorna behöver få bättre villkor, vi måste alla få utvecklas genom konsten, sa Tina Ehn, kulturpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Alla fyra kulturpolitikerna tyckte att det är dags att bredda fristadsbegreppet att även gälla bild- och formkonstnärer. Hotade konstnärer i andra länder ska kunna få en fristad i Sverige. 

- Konstens verkan kan vara undermedveten och långsam, och vi hoppas att detta målande samtal kan leda till radikala beslut på konstens område under valåret 2014, avslutade Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation, samtalet.

Gunilla C. Carlsson och Tina Ehn hade svårt att slita sig från målandet och använde varje ledig stund för att arbeta med sitt bildprojekt, medan kulturminister Lena Adehlson Liljerot och Ulf Nilsson (FP) arbetade snabbare och var klara efter 40 minuter.

- Vi är imponerade över att vi har så modiga politiker. Att de ställer sig och målar offentligt. De gjorde det med bravur, sa Katarina Jönsson Norling om målarprojektet.

Här finns länkar till bilder på målningarna och paneldetagarna.

För mer information, kontakta:
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, katarina@kro.se , 076-827 76 00
Pontus Björkman, pressansvarig Konstnärernas Riksorganisation, pontus@kro.se , 073-7711850

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!