Pressmeddelanden

Kulturvalet.se jämför partiernas kulturpolitik

15 augusti 2014

Vilket parti är du kulturpolitiskt? Det kan du testa på kulturvalet.se, Sveriges första kulturpolitiska valkompass. Genom att svara på tretton snabba ja- och nej-frågor jämför du dina åsikter med riksdagspartiernas.


– Trots kulturens stora betydelse för vårt välbefinnande och för samhället, diskuteras sällan kulturfrågorna i valrörelsen. Därför erbjuder vi medborgarna ett verktyg för att ta reda på var partierna står kulturpolitiskt, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation som är en av de tio bild- och formorganisationer som står bakom kulturkompassen.

Moderaterna och Socialdemokraterna svarar likadant på nio av tretton frågor. Bland annat anser båda partierna att kulturområdet är en självklar del av välfärden och att samhället därför ska erbjuda medborgarna kulturverksamhet av hög kvalitet. Oavsett var man bor i landet ska det finnas ett mångfacetterat utbud av kultur.

På kulturvalet.se kan man även skicka en selfie till den som blir kulturminister efter valet i september med en hälsning om att satsa på konsten och kulturen. Alla selfies och varje enskilt budskap kommer att bli en pixel, en liten bit, av ett porträtt av den framtida kulturministern.

– När den nya kulturministern är utsedd kommer hen att få en tavla som består av alla oss som vill se en mer progressiv kulturpolitik. Alla selfies kommer tillsammans att utgöra en tavla som föreställer den nya kulturministern. Vi hoppas få sitta där tillsammans på väggen i hens arbetsrum och följa det kulturpolitiska arbetet dag för dag, säger Johan Wingestad, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.

För mer information, kontakta: 
- Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas 
Riksorganisation (KRO), katarina@kro.se , 076-827 76 00 
- Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), johan@kro.se, 070-300 04 93 
- Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-77 11 850

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO 
www.twitter.com/konstnarerna 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!