Pressmeddelanden

Ny partienkät: Nu vill riksdagspartierna att trygghetssystemen även ska ge konstnärer trygghet

22 augusti 2014

Alla riksdagspartierna och F! svarar Ja på frågan om socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer och kulturskapare som ofta har små och oregelbundna inkomst samt är både företagare och anställd. Det visar en ny partienkät från de tio bild- och formorganisationer som står bakom kulturvalet.se .


Alla partierna svarar också att den stora Socialförsäkringsutredning som just nu pågår bör lämna förslag om förändringar i trygghetssystemen för att tillgodose kulturskapares särskilda förutsättningar. 

– Det är mycket glädjande att riksdagspartierna nu är överens. Det finns en blocköverskridande samsyn om att den otrygghet som socialförsäkringssystemen levererar till kulturarbetare är oacceptabel. Om partierna står för sitt ord efter valet kan vi som skapar konst och kultur äntligen andas ut, då är det bara tekniska problem kvar att lösa, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär, riksordförande för KRO och talesperson för kulturvalet.se. 

Alla partier utom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna anser också att beräkningsgrunderna för SGI (sjukpenninggrundande inkomst) ska anpassas till konstnärlig verksamhet och lösa de problem som kulturskapare ställs inför. 

– Socialdemokraterna borde göra gemensam sak med de andra riksdagspartierna istället för Sverigedemokraterna i denna fråga. Det är viktigt för att få till en förändring så att trygghetssystemen även ger trygghet för konstnärer och kulturskapare, säger Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare. 

Det finns även ett blocköverskridande stöd för att A-kassereglerna ska ge utrymme för en begränsad konstnärlig verksamhet som företagare. V, F!, M, FP och C stödjer en sådan lösning. Det betyder att någon som delvis försörjer sig som konstnär men som har ett annat uppdrag för att få stabila inkomster, inte behöver lägga ner hela sin konstnärliga verksamhet om brödjobbet upphör.  

Sex av partierna – V, MP, F!, SD, FP och C – vill utreda möjligheten för en Konstnärsallians för professionella bild- och formkonstnärer (motsvarande Dans- och Teateralliansen). S svarar att det kan bli en fråga att ta ställning till när de kommer i regeringsställning. Bara M och KD svarar entydigt nej. 

Här finns en sammanställning med de kompletta enkätsvaren på de sex frågorna. 

Fakta partienkät och kulturvalet.se 
Enkäten genomfördes mellan den 28 april och 16 maj 2014. Frågorna ställdes till samtliga riksdagspartier och F!. Partierna uppmuntrades att svara ja och nej utifrån vad som bäst speglar partiets åsikt. Det fanns även möjlighet att motivera svaret i en särskild kolumn. Bakom enkäten och www.kulturvalet.se , som bl a innehåller en kulturpolitisk valkompass och ett upprop till den som blir kulturminister efter riksdagsvalet, står Konstnärerna Riksorganisation (KRO), Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare, Konstfrämjandet, Bildkonst Upphovsrätt Sverige (BUS), Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Svenska Konstnärsförbundet, Konstnärscentrum, Sveriges Konstföreningar samt Skulptörförbundet.

För vidare information, kontakta: 
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas 
Riksorganisation, katarina@kro.se , 076-827 76 00 
Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se , , 070-300 04 93 
Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-7711850 
 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!