Pressmeddelanden

Nya KONSTNÄREN: Nazister hotar samtidskonsten

1 oktober 2014

Nya numret av Konstnären har temat högerextremism och konst. Bland annat avslöjas hur en rad svenska samtidskonstnärer återkommande hotas av nynazister.


– Det handlar både om hot och angrepp som riktas mot samtidskonstnärer och deras familjer. Klart är dock att hoten är en direkt konsekvens av deras konstnärliga verksamhet, säger Konstnärens chefredaktör Anders Rydell. 

Granskningen har utförts av journalisten Sanna Samuelsson, som menar att polisen inte tar dessa hot på allvar. 

– Hoten från nazisterna verkar riktas mot de konstnärer som tar upp politiska eller kontroversiella ämnen. Att polisen sviker och att samhällen inte skyddar dessa konstnärer är ett hot mot den konstnärliga friheten. De blir väldigt ensamma när hoten inte tas på allvar. Risken är att nazisterna får som de vill, att konsten i Sverige blir tyst och kuvad, säger Sanna Samuelsson. 

– Risken är att priset för att skapa angelägen konst blir för högt. Det drabbar inte bara den enskilde konstnären, utan hotar också grunden för vår demokrati, yttrandefriheten, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation. 

I temanumret intervjuas också konstnären Carolina Falkholt, som i somras hotades med fängelse av den Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Margareta Larsson. Även fallet Dan Park och det mörka historiska arv som Sverigedemokratens kulturpolitik vilar på granskas i numret. 

– Bildkonsten har alltid haft en central plats inom nazismen. Det är tydligt att vi nu går in i en tid då bildkonsten ifrågasätts och attackeras på ett sätt som vi inte sett sedan 1930-talet. Sverigedemokraternas framgång har fått nynazister att vädra morgonluft, säger Anders Rydell. 

Medverkar i Konstnären 3/2014 gör Carl Tham, Stina Oscarson, Malin Ekman, Mikaela Åkerman, Robert Stasinski, Nana Håkansson, Sanna Samuelsson och Anders Rydell. 
 

Artikel och länk: 
Sanna Samuelssons artikel om hoten (PDF). 
Länk till SVT:s reportage om nazisthoten.

Kontakt och frågor: 
Chefredaktör för Konstnären Anders Rydell, 070 7470111, anders@tidningenkonstnaren.se 
Pressansvarig för KRO/KIF Pontus Björkman, 073 7711850, pontus@kro.se

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. Tidningen Konstnären ges ut av KRO och KIF.  

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO 
www.twitter.com/konstnarerna 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!