Pressmeddelanden

Riksdagspartierna med bäst förslag för konsten

27 november 2013

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har de högsta ambitionerna för den samtida konsten och konstnärerna, det visar en granskning av riksdagspartiernas förslag under allmänna motionsperioden 2013 och regeringens budgetproposition. Folkpartiet motionerar om företags rätt att dra av inköp av samtida konst. Sverigedemokraterna utmärker sig genom att vilja försämra villkoren för konstnärerna. Granskningen är gjord av Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.


Om det vore val idag skulle konstnärerna sakpolitiskt vinna på att rösta på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Vill allianspartierna och Socialdemokraterna att Sverige ska vara en stark konstnation, då måste man visa det också. Det räcker inte med att prata, det behövs villkor som underlättar för konstnärerna att vara yrkesverksamma, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.

Vänsterpartiet föreslår att Sverige bör ta fram en nationell strategi för bild- och formkonsten och vill utreda frågan om en fjärde allians för bild- och formkonstnärerna, liknande Musik-, Teater-, och Dansallianserna. Miljöpartiet vill göra de korta konstnärsstipendierna pensionsgrundande. Båda partierna vill dessutom stärka finansieringen av IV-ersättningen och MU-avtalet, det avtal som ska ge konstnärer ersättning för sitt arbete med utställningar. Än så länge är det bara 39 procent av Sveriges utställningsarrangörer som säger sig tillämpa avtalet och av dem betalar nästan hälften inte ut lön för den arbetstid som konstnären lagt ned på en utställning.

- MU-avtalet som är förhandlat med nuvarande regering är den största reformen på 2000-talet för konstnärerna. Jag förstår inte varför regeringen tvekar att föra reformen i hamn. Om regeringen bara villkorar statliga medel till utställningsarrangörer med att MU-avtalet ska användas, skulle förbättringar av tillämpningen ske. Ett sådant krav stöds även av socialdemokraterna, säger Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.

Det mest positiva för konstnärerna i budgetpropositionen är att regeringen föreslår att stiftelser med ändamålet kultur ska skattebefrias. Det kan gynna konstnärerna genom att fler stiftelser satsar på konsten. Det finns inga andra direkta stimulanser på konstområdet, trots att konstnärerna är den konstnärliga yrkeskår som har lägst inkomster och trots att stödet till bild- och formområdet har fortsatt att prioriteras ned i den statliga budgeten under 2000-talet. Regeringen avslår Kulturrådets förslag på resursförstärkning på nio miljoner kr inom bild- och formområdet per år för 2014-16.

Socialdemokrater vill utarbeta en strategi som har till syfte att långsiktigt stärka kulturskaparnas villkor samt att estetiska ämnen ska bli ett gymnasiegemensamt ämne i de nationella programmen i gymnasieskolan.

Sverigedemokraterna vill i sitt budgetförslag försämra villkoren för konsten och konstnärerna.

Här finns en länk till sammanställningen och där man kan läsa mer utförligt om de förslag som påverkar den samtida konsten, konstnärerna och konsthantverkarna.

För mer information, kontakta:
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, katarina@kro.se , , 076-827 76 00
Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-7711850

 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!