Pressmeddelanden

Sex av åtta partier vill stärka kulturbudgeten

2 september 2014

Idag investeras bara 0,8 procent av statsbudgeten på kultur. Det vill sex av åtta riksdagspartier och F! ändra på genom ökade statliga investeringar i kultur. Det visar den partienkät som Kulturvalet.se har gjort.


Alla partier utom M och KD vill göra större satsningar på kultur. MP, V, C och F! vill satsa minst en procent av statsbudgeten på kultur. S, FP och SD svarar att de vill öka investeringarna på kulturområdet. 

– Det här skapar förutsättningar för en långsiktig utveckling av kulturlivet i hela landet efter valet. När partiernas kulturpolitiska manifest är lovsånger till kulturen är det ju märkligt att man inte investerar mer än ynka 0,8 procent av statsbudgeten på kultur, säger Johan Wingestad, ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, en av de tio organisationer som står bakom ett upprop för en mer ambitiös kulturpolitik på www.kulturvalet.se 

Medan statens utgifter för kultur ökade från 5,2 miljarder år 2000 till 6,5 miljarder 2011, minskade statens utgifter för området ”Bildkonst, arkitektur, form och design” under samma tid från 113 miljoner till 95 miljoner kronor. Kanske är det en förklaring till att sju av nio tillfrågade partier svarar att de vill prioritera finansieringen av bild- och formkonsten efter valet. 

– Sverige slösar bort konstnärlig kompetens idag, då många konstnärer arbetar med annat än den konstnärliga verksamheten. Vill den som blir kulturminister efter valet stärka Sverige som konstnation bör hen omedelbart ta initiativ till ett nationellt handlingsprogram för bild- och formkonsten, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation som står bakom kulturuppropet på www.kulturvalet.se. 

På www.kulturvalet.se kan man ställa sig bakom uppropet för en bättre konst- och kulturpolitik och ladda upp en selfie eller wefie (kollektiv selfie). Alla bilder kommer att bli en pixel, en liten bit, av ett porträtt av den framtida kulturministern. 

– När den nya kulturministern är utsedd kommer hen att få en tavla som består av alla oss som vill se en progressiv kulturpolitik. Alla selfies kommer tillsammans att utgöra en tavla som föreställer den nya kulturministern. Vi hoppas få sitta där tillsammans på väggen i hens arbetsrum och följa det kulturpolitiska arbetet dag för dag, säger Johan Wingestad, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.  
 

Länkar till partiernas svar och Kulturanalys senaste rapport 
Här finns partiernas kompletta svar på sex frågor om kulturbudgeten. 
Här finns Myndigheten för Kulturanalys senaste rapport Samhällets utgifter för kultur. 

På www. kulturvalet.se , finns även Sveriges enda kulturpolitiska valkompass. Genom att svara på tretton snabba ja- och nej-frågor kan man jämföra sina åsikter med riksdagspartiernas. Frågorna i kulturkompassen besvarades av riksdagspartierna och F! i maj 2014. Till vissa av ja- och nejsvaren har partierna lämnat reservationer. Därför fås de kompletta svaren när hela testet är besvarat.  

Bakom kulturvalet.se står Konstnärerna Riksorganisation (KRO), Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare, Konstfrämjandet, Bildkonst Upphovsrätt Sverige (BUS), Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Svenska Konstnärsförbundet, Konstnärscentrum, Sveriges Konstföreningar samt Skulptörförbundet. 

För mer information, kontakta: 
- Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas 
Riksorganisation, katarina@kro.se , 076-827 76 00 
- Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se , 070-300 04 93 
- Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-77 11 850 
 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO 
www.twitter.com/konstnarerna


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!