Pressmeddelanden

Skattelättnader väntas för många av landets 1533 kulturstiftelser

18 april 2013

Regeringen föreslår att stiftelser för kultur, idrott och miljö ska befrias från skatt. I nuläget kan ett bidrag till en konstförening eller ett stipendium till en konstnär bli mycket kostsamt för landets 1533 kulturstiftelser, eftersom det kan leda till att stiftelsen blir skattepliktig för alla sina inkomster.


– Det är inte en dag för tidigt. Går förslaget igenom öppnas dörren för att fler stiftelser bildas med ändamålet att stödja konstnärlig verksamhet. Det skulle kunna frigöra resurser till den mycket underfinansierade samtidskonsten, säger Johan Wingestad, verksamhetschef för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF). 

Av landets över 13 000 stiftelser har 1533 kultur som ett ändamål i sin verksamhet. Den sammanlagda förmögenheten i dessa kulturstiftelser är 27,5 miljarder kronor. Med det nya lagförslaget kan avkastningen delas ut till konstnärlig verksamhet utan att riskera beskattning. 

– De nuvarande 70 år gamla skattereglerna för stiftelser innebär att exempelvis vapeninköp kan skattebefrias, men inte bidrag till en ideell konsthall som satsar på samtida konst och konsthantverk. Med det nya lagförslaget kommer fler stiftelser att kunna finansiera konstnärlig verksamhet, samtidigt som skattelättnaderna frigör pengar för större utdelningar, säger Johan Wingestad. 

Dagens skatteregler gäller bara stiftelser som ger pengar till vissa allmännyttiga ändamål. I nuvarande lagstiftning räknas vård och uppfostran av barn, bidrag till fattiga, utbildning, vetenskaplig forskning och bidrag till Sveriges försvar som allmännyttiga ändamål. I regeringens förslag ska även kultur, idrott och miljö räknas som allmännyttiga. Förslaget har gått ut på lagrådsremiss och förväntas träda i kraft den 1 januari 2014. Det finns över 13 000 svenska stiftelser i länsstyrelsernas databas. 
 

Länkar: 
Regeringens lagrådsremiss 
Länsstyrelsernas stiftelsedatabas 

För mer information, kontakta: 
Johan Wingestad, verksamhetschef för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) 
E-post: johan@kro.se 
Mobil: 076-102 19 22 

Pontus Björkman, pressansvarig för KRO/KIF 
E-post: pontus@kro.se 
Mobil: 073-771 18 50 
 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3200 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!