Pressmeddelanden

Starkt stöd i riksdagen för en ambitiös handlingsplan för bild- och formkonsten

9 maj 2016

Kulturminister Alice Bah Kuhnke har inför 2016 utlovat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten. Inför den har KRO/KIF tagit den konstpolitiska pulsen på riksdagspartierna genom att låta dem svara på en partienkät.


Sex av åtta partier svarar ja på frågan om de vill att det utarbetas en handlingsplan för bild- och formkonsten i dialog med konstnärsorganisationerna. Två partier (M och SD) svarar kanske. Det finns även en blocköverskridande majoritet för att säkerställa att konstnärer får betalt för sin arbetstid i samband med offentligt finansierade utställningar.

– Med tanke på det växande intresset för bild- och formkonsten i Sverige och konstnärernas bistra ekonomiska situation är det glädjande att riksdagspartierna ger kulturministern ett starkt stöd för arbetet med den nationella handlingsplanen och konstnärers ersättningar, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

Enkätsvaren visar att det finns en blocköverskridande majoritet för ett statligt direktiv för enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning. Enprocentsregeln, som idag bara är en riktlinje, har stor betydelse för att det finns offentlig konst i våra offentliga rum. Två partier, M och V, vill se riktlinjer för konstnärliga gestaltningar i samband med de statliga stöden för att stimulera bostadsbyggandet, och ytterligare tre partier - MP, KD och SD - skulle kunna tänka sig sådana.

– Den offentliga konsten gör våra gemensamma rum levande och konstnärligt intressanta. Den tillför en humanistisk och existentiell dimension i våra livsmiljöer. Nu har kultur- och demokratiminstern alla möjligheter att se till att ännu fler invånare får möjlighet att möta konsten i sin vardag, säger Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare och ordförande för Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare.

Bara två partier (C och SD) säger nej till att finansieringen av bild- och formområdet ska prioriteras i budgeten.

Idag, fredag den 15 april på World Art Day, samtalar KRO/KIF med kulturminister Alice Bah Kuhnke och de tre kulturpolitiska talespersonerna Olof Lavesson (M), Rossana Dinamarca (V) och Per Lodenius (C) om den nationella handlingsplanen för bild- och formkonsten.

För bakgrund och researchsamtal:
Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se, 073-77 11 850

För intervjuer, kontakta:
- Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas
Riksorganisation, katarina@kro.se, 076-827 76 00
- Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare och talesperson för Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare, sanna@kro.se, 070-330 33 79

Pressbilder finns här.
 

Fakta
- Här finns sammanställningar över partiernas svar om kulturpolitiken och konstpolitiken. Frågorna besvarades av samtliga riksdagspartier i februari 2016. Partierna hade tre svarsalternativ; ja, nej och kanske. Det fanns även möjlighet att motivera eller kommentera svaren i en särskild kolumn. Frågorna är ställda av Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare inför den nationella handlingsplan för bild- och formkonsten som regeringen aviserat för 2016.
- På fem år - mellan 2010 och 2014 - har antalet personer som gör minst ett besök på konstutställningar ökat med 19 procent. Det visar Kulturanalys nya rapport om Kulturvanor.
- Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning innebär att minst en procent av projektbudgeten för en ny-, till eller ombyggnation ska investeras i att konstnärligt gestalta en byggnad, ett torg eller annan offentlig infrastruktur.
- År 2014 uppgav 64 procent av de yrkesverksamma bild- och formkonstnärerna att de hade en taxerad månadsinkomst på under 13 300 kr.
- Här finns rapporten ”Den samtida konsten och den ovilliga staten”, som KRO/KIF har tagit fram inför regeringens arbete med den nationella handlingsplanen för bild- och formkonsten.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!