Pressmeddelanden

Svenska museer är beroende av konstnärers gratisarbete

8 september 2014

År 2013 gjordes minst 17,7 miljoner museibesök i Sverige och besökarna kunde ta del av fler än 2000 utställningar. Men bara 28 procent av medverkande konstnärer har fått avtalsenliga ersättningar. Det visar Myndigheten för Kulturanalys rapport Museer 2013 som släpptes i morse. Samtidigt visar en ny enkät att alla riksdagspartier utom KD vill att det ställs krav på att skäliga och avtalsenliga ersättningar betalas till konstnärer och kulturskapare i alla arrangemang som erhåller statliga bidrag.


I Sverige kunde man under 2013 ta del av 2 046 utställningar, varav två tredjedelar var nyproducerade. I arbetet med konstutställningar har museerna upprättat skriftliga avtal med mindre än hälften, 40 procent, av konstnärerna. Enbart 28 procent av konstnärerna har fått ersättning på eller över MU-avtalets lägsta nivå, det avtal som ska säkerställa att konstnären får betalt både för att visa sina verk och för den arbetstid som hen investerar i en utställning. 

- Det är mycket glädjande att svenska museer lockar till nästan 18 miljoner besök och att MU-avtalet till slut har slagit igenom bland landets åtta centrala museer som ställer ut konst. Men det är mycket skamligt att bara en av fyra medverkande konstnärer, 28 procent för att vara exakt, har fått avtalsenliga ersättningar. Majoriteten av utställningarna på svenska museer subventioneras fortfarande av konstnärers gratisarbete, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation. 

Av de museer som betalade konstnärer var den genomsnittliga ersättningen per utställning 14 000 kr. Slår man ut museernas totala ersättning på alla deltagande konstnärer, oavsett om de har fått ersättning eller inte, blir den genomsnittliga ersättningen 4 000 kr. Av svenska museers samlade kostnader gick 0,1 procent till ersättningar åt konstnärer. 

- Det är ett systemfel i hela branschen. Med vetskap om att många konstnärer lägger ned veckor av arbetstid, ja månader i många fall, är ersättningarna a ett skämt. Ska Sverige kunna vara en stark konstnation måste museerna börjar betala konstnären för den arbetstid som hen investerar i en utställning, säger Katarina Jönsson Norling. 

Hur ser då riksdagspartierna på denna situation? Samtliga riksdagpartier utom Kristdemokraterna vill att det ställs krav på att skäliga och avtalsenliga ersättningar betalas till professionella konstnärer och kulturskapare i alla arrangemang som erhåller statliga bidrag. Det visar en partienkät som tio bild- och formorganisationer har gjort inför riksdagsvalet.  Fyra av nio partier svarar dessutom att statlig finansiering ska tillföras så att MU-avtalet kan tillämpas fullt ut av offentliga utställningsarrangörer. 

- Hittills har regeringen inte velat villkora statliga medel som går till utställningsarrangörer. Det här är en grundorsak till att MU-avtalet inte slår igenom. Därför är det glädjande att alla partier utom KD nu vill att det ska ställas krav. Nu får den som blir kulturminister efter valet och Statens Kulturråd ta tag i denna skamfläck i svensk kulturpolitik. Det kan inte vara så att alla runt en utställning utom just den som producerar konsten ska få betalt för sitt jobb, säger Katarina Jönsson Norling. 

Kontakt 
- Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, katarina@kro.se , 076-827 76 00 
- Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se , 070-300 04 93 
- Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-771 18 50 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO 
www.twitter.com/konstnarerna 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!