Pressmeddelanden

Vad svenska partier tycker om EU och kulturpolitiken

3 april 2014

I efterspelet till eurokrisen har EU-kommissionens ordförande José Manuel Barosso lanserat kulturen som det nya kittet som ska hålla ihop unionen. Men gehöret från de svenska partierna är svagt, visar det nya numret av tidningen Konstnären, som släpps imorgon. Alla de svenska partierna ger en utförlig syn på hur en europeisk kulturpolitik borde se ut – eller inte borde se ut. Alla frågorna och svaren finns i bilagan.


– Jag tror att det här är en direkt följd av eurokrisen. Samtidigt som också kulturpolitik på EU-nivå aldrig har varit särskilt prioriterat. Den utgör bara några promille av Europabudgeten. Och det finns en rädsla bland många partier att en kulturpolitik på EU-nivå ska bli federalistisk, säger Anders Rydell, chefredaktör för tidningen Konstnären. 

Enkätsvaren visar dock att det finns ett försiktigt stöd bland Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för en rekommendation från EU om enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer. Gunilla C. Carlsson (S) och de socialdemokratiska ledamöterna i EU-parlamentet skriver: ”Vi tror att enprocentregeln kan vara ett möjligt alternativ att titta närmare på, för att stödja kultursektorn även på europeisk nivå”. 

– Det här är en spännande konstpolitisk öppning som, om det förverkligas, skulle kunna skapa förutsättningar för att göra europeiska städer ännu mer stimulerande och attraktiva, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation. 

EU-samarbetet är uppbyggt kring handel och jordbruk. 40 procent av den europeiska budgeten, 500 miljarder kronor årligen, går till jordbruksstöd. 

– Man måste ju fråga sig om ett europeiskt samarbete verkligen bara ska handla ekonomi? Den är bara ett medel för att vi ska kunna leva ett rikt liv där vi kan förverkliga oss själva. Där behövs konsten och kulturlivet. 

Kulturstödet utgör idag 0,05 procent av budgeten. 

Bilaga: Partiernas svar på nio kulturpolitiska frågor och artikel av chefredaktör Anders Rydell om den europeiska kulturpolitiken. 

Konstpolitisk debatt med de kulturpolitiskt mest profilerade kandidaterna i EU-parlamentsvalet hålls 13 april på Konstakademien i Stockholm.

För vidare information, kontakta: 
Anders Rydell, chefredaktör Konstnären och författare, me@andersrydell.se , 070-7470111 
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, katarina@kro.se , 076-8277600 
Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-771 18 50 
 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!