Rapporter


Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. En del i detta är att proaktivt utarbeta rapporter och underlag till beslutsfattare. På denna sida hittar du alla våra rapporter. Läs bland annat om aktuell inkomststatistik, arvodesrekommendationer och ateljékostnader landet över.

Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

Digitala_plattformar_rapport

Digitala plattformar för försäljning, uthyrning och strömning av konst 2024

Konstnärernas Riksorganisation har i rapporten “Digitala plattformar för konst” kartlagt vilka digitala marknadsplatser som i dagsläget finns för försäljning, uthyrning och strömning av konst – och analyserar aktuella trender och utveckling inom området.


De digitala plattformarna blir allt fler och mer mångsidiga. De erbjuder en rad tjänster, som onlineutställningar, konstnärsprofiler/portfolios och kurerade samlingar. Flera erbjuder också ytterligare verktyg och resurser, som virtuella gallerier, konstrådgivningstjänster och prisdatabaser.

“Digitala plattformar för konst” är skriven av Maria Adenfelt (senior konsult Sweco Sverige) och Geska Helena Brečević, Konstnärernas Riksorganisation.

Rapporten är en uppföljning till den genomlysning Konstnärernas Riksorganisation gjorde 2019 av digitala plattformar för försäljning av konst.

Läs även förbundsjurist Katarina Renman Claessons råd vid samarbete med digitala plattformar för försäljning av konst, konsthantverk och design i Sverige och internationellt.

Om du har synpunkter eller frågor kring rapporten kontakta gärna Maria Adenfeldt på maria.adenfelt@sweco.se

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!