Rapporter


Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. En del i detta är att proaktivt utarbeta rapporter och underlag till beslutsfattare. På denna sida hittar du alla våra rapporter. Läs bland annat om aktuell inkomststatistik, arvodesrekommendationer och ateljékostnader landet över.
NFT-checklista bild

NFT-checklista för upphovspersoner

Är du nyfiken på vad en NFT (Non Fungible Token) egentligen är och om det är något för dig? Ta en titt i den checklista Konstnärernas Riksförbund, Svenska Tecknare och Sveriges Fotografers Förbund tagit fram.


Checklistan lyfter fram några av de regleringar och avtal som har stor betydelse för tillverkning och försäljning av NFT samlat under fyra punkter/råd:

  • Var noga i ditt val av kryptoplattform
  • Håll koll på tillverkningen av NFT knutet till din konst
  • Finns giltig NFT-licens?
  • Vad kodas i det smarta kontraktet?

Läs mer →