Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

konstkommun_manual_omslag_png_webb.png

Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik

Syftet med denna handledning är att sammanställa tips, checklistor och goda exempel från olika kommuner för att underlätta utvecklandet av en stark kommunal konstscen. Den är ett resultat av Årets konstkommuner 2017, en granskning som bygger på en rikstäckande enkät som sju av tio kommuner besvarade under våren 2017.

Det är i sin hemkommun som barn, ungdomar och vuxna oftast möter konst. Det kan vara en konstnärlig gestaltning på en skolgård, ett torg, ett äldreboende eller på en utställning inrymd i biblioteket, visad på ett galleri eller i en konsthall. Det lekfulla skapandet börjar förhoppningsvis redan i förskoleåldern och fortsätter upp genom skolåldern. Konst uppmanar människor att tänka och vrida på perspektiven. Den vill inte övertala, den vill uppmana. Konst är delaktighet. Blir till först när den möter betraktarens öga och erfarenheter. Att själv skapa och kunna ta del av kvalitativ konst är en grundlagsfäst rättighet. Regeringsformens § 2 slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. 

Det är i hög utsträckning kommunala politiker och tjänstemän som skapar förutsättningar för ett kulturliv som kan erbjuda invånarna professionell konst och kultur. Det är politikernas ansvar att se till att tillgängligheten är så god att ett aktivt deltagande och utövande blir möjligt för alla. En grundläggande förutsättning är att de som skapar bild- och formkonsten, konstnärerna, får skäligt betalt för sitt arbete så att de har möjlighet att vara verksamma och utveckla sitt konstnärskap.

Syftet med denna handledning är att sammanställa tips, checklistor och goda exempel från olika kommuner för att underlätta utvecklandet av en stark kommunal konstscen. Den är ett resultat av Årets konstkommuner 2017, en granskning som bygger på en rikstäckande enkät som sju av tio kommuner besvarade under våren 2017.

Du som läser det här dokumentet är förmodligen en av dem som har möjlighet att skapa goda förutsättningar för konsten i kommunen. Konstnärernas Riksorganisation vill stötta dig med redskap som kan underlätta ditt engagemang. Är du verksam i en mindre kommun saknas sannolikt resurser att genomföra alla förslag som finns här, men förhoppningsvis får du några uppslag som är möjliga att förverkliga. Kanske är det något eller ett par av de sex områdena i detta dokument som din kommun vill utveckla. Tänk gärna på att regionen har kunniga konstkonsulenter, resurser och samverkansansvar. Varmt tack till de kulturansvariga och konstkonsulenter som har bidragit med viktiga synpunkter på detta dokument, som kommer att fortsätta uppdateras efter hand.

Lycka till i ditt arbete!

Pontus Björkman och Eva Månsson 
för Konstnärernas Riksorganisation

Från denna sida hittar man allt material om Årets konstkommuner 2017.

Ladda ner dokument här:

Kvalitetssäkra kommunens konstpolitik


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!