Utställning för uppdragsgivare


Utställningar är centrala i konstnärens yrkesliv.

Konstnärer har rätt till ersättning för sin medverkan före, under och efter en utställning samt därutöver rätt till s.k. utställningsersättning för den tid verket visas på utställningen. Utställningar medför också kostnader för bl.a. produktion, försäkringar, transporter, ramning, hängning, lokaler, vakthållning, katalog samt vernissagekort, annonser och annan marknadsföring som bör diskuteras med arrangören.

MU-avtal | 

MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning

MU-Avtalet uppdateras den 1 januari 2024 och informationen i denna ruta håller på att uppdateras. Läs mer och ladda ner det nya avtalet här.

MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare och trädde i kraft 2009. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner men principerna bör vara vägledande för andra arrangörer med offentlig finansiering.

Medverkansersättning
I avtalet står det att en arrangör ska skapa ett enskilt avtal med en konstnär som bestämmer nivån på medverkansersättning i ett utställningssammanhang. I det enskilda avtalet ska det framgå hur en konstnär ersätts för:

  • kostnader som uppstår i samband med utställningen, till exempel frakt, försäkring, resor, teknisk utrustning med mera
  • arbete inför, under och efter utställning. (Exempel på arbete som ska regleras är upphovsmannens arbete med produktion, katalog, hängning/montering, möten, deltagande i programverksamhet och efterarbete.)
  • upphovsrättsligt nyttjande av upphovsmannens verk efter avslutad utställning. (Exempel på nyttjande är publicering av bilder på arrangörens webbplats.)

Utställningsersättning
I MU-avtalet ingår utställningsersättning, som inte kan förhandlas bort. I avtalet finns tariffer som beräknas utifrån utställningslokal, hur länge utställningen pågår och hur många konstnärer som medverkar i en utställning. Det finns också en minimiersättning som ska betalas ut oavsett hur länge en utställning pågår.

Är du arrangör eller konstnär och vill tillämpa MU-avtalet?

Det är enkelt för arrangörer och konstnärer att tillämpa MU-avtalet. Det är bara att använda sig av MU-avtalsmallen. På så sätt går man genom utställningens villkor. Sätt er ned – arrangör och konstnär – tillsammans och fyll i avtalet. Mallen används alltså för upprätta ett enskilt avtal inför en utställning.

MU avtalsmall

MU-avtal med tariffer

MU-avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till konstnärer för att ställa ut verk som konstnären äger.

Läs mer och ladda ner det nya avtalet här.

MU In English

Read more about the agreement in

MU Agreement

And use the template for the Standard Agreement

MU Standard Agreement Template

Annons ↓

Vanliga frågor och svar om MU-avtalet

Frågor och svar |  11 mars 2016

Vem omfattas av MU-avtalet? I vilka sammanhang ska MU-avtalet tillämpas? Hur ska vi räkna ut vad vi ska betala i medverkansersättning? Här hittar du svaren!

Läs mer →

Skärmbild (26).png

MU-avtalet, praxis och avtalsrätten

25 november 2021
Hur förhåller sig avtalet för medverkans- och utställningsersättning, vanligen kallat ”MU-avtalet”, till allmänna avtalsregler? Online-seminarium med Konstnärernas Riksorganisations jurist Katarina Renman Claesson och advokat Jens Tillqvist som hölls den 24 mars 2021.

Läs mer →

Alida Ivanov: Hur ser framtidens utställningar ut?

Konststartskommissionen |  19 juni 2021
Som del två av Konststartskommissionen har Konstnärernas Riksorganisation bjudit in curatorer, konsthallschefer, gallerister och konstnärer, för att föreställa sig de förändringar och trender som kommer att påverka konstvärlden under de kommande två decennierna. Hur förändrar den pågående pandemin (och eventuella kommande kriser) konsten och konstnärernas förutsättningar, uttryckssätt och produktion, och hur bör konstnärer tänka kring framtida utställningsmöjligheter?

Läs mer →

Juristen svarar header transparent

Webbsända utställningar mm

Konstjuridik |  29 mars 2020
I den krishantering som vi nu ser hos museum, gallerier och andra utställningsarrangörer finns en mängd nya spännande satsningar kring webbsända utställningar, konstrundor, ”privata” konstvisningar och liknande.

Läs mer →

2018-argumentationmu_kro.se_.node_.1909.jpg

17 skäl för kommuner, regioner och arrangörer att tillämpa MU-avtalet...

Tips! |  9 maj 2021

Är du intendent eller chef på en konsthall eller ett museum? Är du politiker och sitter i kulturnämnden? Är du tjänsteman på kultur- och fritidsförvaltningen? Har du svårt att få gehör för de anslag som behövs för att skapa skäliga villkor för yrkesverksamma konstnärer? Här har vi sammanställt goda skäl för en kommun, en region och en arrangör att tillämpa MU-avtalet. 

Läs mer →

martin_brusewitz_mint-2.jpg

Mint vill vara rotade i verkligheten

Konstnären |  13 december 2019
martin_brusewitz_hangmen_project-6.jpg

hangmenProjects föddes ur frustration och lust

Konstnären |  13 december 2019
strandverket.jpg

Starkt stöd för den utställande konstnärens rättigheter!

Kommentar till Strandverketdomen |  17 december 2020
Så meddelades till slut, den 17 december 2020, dom i målet mellan konstnären Astrid Sylwan och Kungälvs kommun som ansvariga för Konsthallen Strandverket. Och det var tydliga besked. Muntliga avtal är bindande den konstnärlige ledaren har mandat att ingå utställningsavtal och konstnären har rätt till ersättning också för sina arbetade timmar.

Läs mer →

KRO 5pt-1-villkor-Alpha

Konstpolitiskt arbete | Vi arbetar varje dag med de stora utmaningar som konstnärerna står inför, och för att se till att de politiska åtgärder som är nödvändiga för att konstnärernas villkor ska förbättras också genomförs i praktiken.

Här lyfter vi i fem punkter fram en rad förslag till åtgärder för att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärerna i Sverige. Den första punkten handlar om att förbättra konstnärernas villkor. Här understryker vi vikten av att bild- och formkonstnärer får skäligt betalt vid utställningar och andra uppdrag istället för de miniminivåer som ligger långt under vad som är skäligt.

martin_brusewitz_kummelholmen-2.jpg

Kummelholmen lockar världsnamn till ett gammalt pannrum

Konstnären |  13 december 2019

James Taylor-Foster: What will exhibitions look like in 20 years?

Konststartskommissionen |  16 augusti 2021
Som del två av Konststartskommissionen har Konstnärernas Riksorganisation bjudit in curatorer, konsthallschefer, gallerister och konstnärer, för att föreställa sig de förändringar och trender som kommer att påverka konstvärlden under de kommande två decennierna. Hur förändrar den pågående pandemin (och eventuella kommande kriser) konsten och konstnärernas förutsättningar, uttryckssätt och produktion, och hur bör konstnärer tänka kring framtida utställningsmöjligheter?

Läs mer →

# 2 Niki Lindroth von Bahr: Utarbetad mördarsnigel på läkarbesök

Poddcast |  5 januari 2020

"En konstnär – en process" är en serie om fem kortdokumentärer i poddformat. I varje avsnitt porträtteras ett konstnärskap utifrån en konstnärlig process inför, under eller efter ett specifikt projekt. I andra avsnittet möter vi Niki Lindroth von Bahr, som har blivit känd för sina egensinniga, animerade kortfilmer med djurdockor i huvudrollerna. Under hösten 2020 visades filmerna och dess extremt detaljerade scenografier i Nikis första stora separatutställning på Färgfabriken i Stockholm. Utställningen blev en otippat stor publiksuccé och kulmen på några slitsamma men framgångsrika år.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!