Utställning


Utställningar är centrala i konstnärens yrkesliv.

Konstnärer har rätt till ersättning för sin medverkan före, under och efter en utställning samt därutöver rätt till s.k. utställningsersättning för den tid verket visas på utställningen. Utställningar medför också kostnader för bl.a. produktion, försäkringar, transporter, ramning, hängning, lokaler, vakthållning, katalog samt vernissagekort, annonser och annan marknadsföring som bör diskuteras med arrangören.

MU-avtal | 

MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning

MU-Avtalet uppdateras den 1 januari 2024 och informationen i denna ruta håller på att uppdateras. Läs mer och ladda ner det nya avtalet här.

MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare och trädde i kraft 2009. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner men principerna bör vara vägledande för andra arrangörer med offentlig finansiering.

Medverkansersättning
I avtalet står det att en arrangör ska skapa ett enskilt avtal med en konstnär som bestämmer nivån på medverkansersättning i ett utställningssammanhang. I det enskilda avtalet ska det framgå hur en konstnär ersätts för:

  • kostnader som uppstår i samband med utställningen, till exempel frakt, försäkring, resor, teknisk utrustning med mera
  • arbete inför, under och efter utställning. (Exempel på arbete som ska regleras är upphovsmannens arbete med produktion, katalog, hängning/montering, möten, deltagande i programverksamhet och efterarbete.)
  • upphovsrättsligt nyttjande av upphovsmannens verk efter avslutad utställning. (Exempel på nyttjande är publicering av bilder på arrangörens webbplats.)

Utställningsersättning
I MU-avtalet ingår utställningsersättning, som inte kan förhandlas bort. I avtalet finns tariffer som beräknas utifrån utställningslokal, hur länge utställningen pågår och hur många konstnärer som medverkar i en utställning. Det finns också en minimiersättning som ska betalas ut oavsett hur länge en utställning pågår.

Är du arrangör eller konstnär och vill tillämpa MU-avtalet?

Det är enkelt för arrangörer och konstnärer att tillämpa MU-avtalet. Det är bara att använda sig av MU-avtalsmallen. På så sätt går man genom utställningens villkor. Sätt er ned – arrangör och konstnär – tillsammans och fyll i avtalet. Mallen används alltså för upprätta ett enskilt avtal inför en utställning. Mallen uppdateras och en ny mall kommer under 2024.

Annons ↓

forhandla_mu_nu_bw.jpg

Förhandlingstips om MU-avtalet inför utställningen

Medlemsförmån |  21 september 2015

Medverkansersättningen inom MU-avtalet ska parterna förhandla. Det viktigaste inför förhandlingen är att du som konstnär är ordentligt påläst och har förberett dig väl. På medlemssidorna får du handfasta råd inför förhandlingen.

Läs mer →

Vanliga frågor och svar om MU-avtalet

Frågor och svar |  11 mars 2016

Vem omfattas av MU-avtalet? I vilka sammanhang ska MU-avtalet tillämpas? Hur ska vi räkna ut vad vi ska betala i medverkansersättning? Här hittar du svaren!

Läs mer →

Annons ↓

James Taylor-Foster: What will exhibitions look like in 20 years?

16 augusti 2021

I den andra i en serie filmade intervjuer som genomförts som del av Konststartskommissionen berättar James Taylor-Foster, Intendent för samtida arkitektur och design vid ArkDes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och design), och tidigare europeisk chefredaktör på ArchDaily, om hur han tror att framtidens utställningar kommer att ta form.

Läs mer →

martin_brusewitz_mint-2.jpg

Mint vill vara rotade i verkligheten

Konstnären |  13 december 2019
Juristen svarar header transparent

Webbsända utställningar mm

Juristen svarar |  29 mars 2020
I den krishantering som vi nu ser hos museum, gallerier och andra utställningsarrangörer finns en mängd nya spännande satsningar kring webbsända utställningar, konstrundor, ”privata” konstvisningar och liknande.

Läs mer →

martin_brusewitz_hangmen_project-4.jpg

C-print vill visa konsten som saknas på svenska scenen

Konstnären |  13 december 2019
Konst på export

Konst på export

Handledning |  9 maj 2021

Denna skrift har vi sammanställt för att ge grundläggande kunskap om de praktiska moment som utställning och försäljning av konst och konsthantverk i utlandet innebär. Vad bör du tänka på när du packar din konst? Vilka olika tulldokument behöver du? Vad ska du tänka på när det gäller transporter och försäkringar?

Läs mer →

2annavandervliet_foto_emelie_asplund.jpg

ICIA vill vara en plats där idéerna sätts främst

Konstnären |  13 december 2019
martin_brusewitz_kummelholmen-2.jpg

Kummelholmen lockar världsnamn till ett gammalt pannrum

Konstnären |  13 december 2019
strandverket.jpg

Starkt stöd för den utställande konstnärens rättigheter!

Kommentar till Strandverketdomen |  17 december 2020
Så meddelades till slut, den 17 december 2020, dom i målet mellan konstnären Astrid Sylwan och Kungälvs kommun som ansvariga för Konsthallen Strandverket. Och det var tydliga besked. Muntliga avtal är bindande den konstnärlige ledaren har mandat att ingå utställningsavtal och konstnären har rätt till ersättning också för sina arbetade timmar.

Läs mer →

Alida Ivanov: Hur ser framtidens utställningar ut?

Konststartskommissionen |  19 juni 2021
Som del två av Konststartskommissionen har Konstnärernas Riksorganisation bjudit in curatorer, konsthallschefer, gallerister och konstnärer, för att föreställa sig de förändringar och trender som kommer att påverka konstvärlden under de kommande två decennierna. Hur förändrar den pågående pandemin (och eventuella kommande kriser) konsten och konstnärernas förutsättningar, uttryckssätt och produktion, och hur bör konstnärer tänka kring framtida utställningsmöjligheter?

Läs mer →

# 2 Niki Lindroth von Bahr: Utarbetad mördarsnigel på läkarbesök

Poddcast |  5 januari 2020

"En konstnär – en process" är en serie om fem kortdokumentärer i poddformat. I varje avsnitt porträtteras ett konstnärskap utifrån en konstnärlig process inför, under eller efter ett specifikt projekt. I andra avsnittet möter vi Niki Lindroth von Bahr, som har blivit känd för sina egensinniga, animerade kortfilmer med djurdockor i huvudrollerna. Under hösten 2020 visades filmerna och dess extremt detaljerade scenografier i Nikis första stora separatutställning på Färgfabriken i Stockholm. Utställningen blev en otippat stor publiksuccé och kulmen på några slitsamma men framgångsrika år.

Läs mer →

KRO 5pt-1-villkor-Alpha
Konstpolitiska mål | 

Vi arbetar varje dag med de stora utmaningar som konstnärerna står inför, och för att se till att de politiska åtgärder som är nödvändiga för att konstnärernas villkor ska förbättras också genomförs i praktiken.

Här lyfter vi i fem punkter fram en rad förslag till åtgärder för att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärerna i Sverige. Den första punkten handlar om att förbättra konstnärernas villkor.

Konstjuridik NFT

Nyfiken på NFT (Non Fungible Token) knuten till din konst? Kort introduktion till NFT.

17 februari 2022
Vad ska den konstnär och upphovsperson som är intresserad av att tillverka en NFT knuten till ett digitalt konstverk eller en digital kopia av ett fysiskt konstverk tänka på? Vår jurist Katarina Renman Claesson reder ut begreppen och ger handfasta tips.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!