Fokusfrågor


Vi arbetar med en mängd olika konstnärspolitiska frågor. De som vi för tillfället definierar som särskilt viktiga är våra fokusfrågor. I den här sektionen presenterar frågorna och hur vi arbetar med dom. Just nu har vi särskilt fokus på enprocentsregeln, konstnärlig frihet och armlängds avstånd, MU-avtalet och kultursamverkansmodellen. I den här sektionen presenterar vi vårt arbete när det gäller fokusfrågorna, samt artiklar som på olika sätt belyser och fördjupar dessa frågor.

Aktuella fokusfrågor 2023-2024

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln är en princip för finansiering av offentlig konst som innebär att en procent av budgeten för byggprojekt avsätts för konstnärliga gestaltningar. Den tillämpas av 55% av regionerna och 41% av kommunerna i Sverige och gör att det skapas många gestaltningsuppdrag för konstnärer när det byggs mycket. Vi arbetar för att fler regioner och kommuner skall införa regeln.

Konstnärlig frihet och armlängds avstånd

Den konstnärliga friheten hotas i dag från flera håll. Många konstnärer som gestaltar företeelser i samhället och utmanar normer lever under ständiga hot. Vi ser också en oroväckande trend där politiker i högre grad styr över konstens innehåll och sätter principen om en armlängds avstånd ur spel vilket också är ett hot mot demokratin. Konstnärernas Riksorganisation har därför i år startat plattformen Artistic Freedom Watch där professionella bild- och formkonstnärer kan anmäla om de upplevt att deras konstnärliga frihet blivit inskränkt.

MU-avtalet

MU-avtalet är en förkortning för Avtalet för medverkans- och utställningsersättning. Avtalet slöts mellan Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare, Svenska Fotografers Förbund och svenska staten 2009 och reglerar hur konstnärer skall ersättas vid utställningsuppdrag. Det är bindande för statliga utställningsarrangörer och skall vara vägledande även för andra offentligt finansierade arrangörer. Vi agerar för att det skall tillämpas på bästa sätt.

Kultursamverkansmodellen

Genom den så kallade kultursamverkansmodellen fördelas statliga medel till regionala och kommunala konstinstitutioner över hela landet och är därmed en viktig del av konstens infrastruktur. Under 2022-2023 har modellen utretts av svenska staten och vi har kommit med flera inspel och träffat utredningen flera gånger. Därför har vi lagt extra krut på den frågan detta år.

Annons ↓

enrpocentsregeln_ill.jpg

Enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av offentliga miljöer

Enprocentsregeln |  7 september 2023
Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer har tillämpats i Sverige sedan 1937. Det har varit ett pedagogiskt och konkret verktyg för att långsiktigt skapa ett ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. Här samlar vi information om hur arbetet med den offentliga konsten kan stärkas och genomföras.

Läs mer →

Konstnärlig frihet – ett juridiskt perspektiv

Konstnärlig frihet |  11 september 2023
Under de senaste 70 åren har konstnärliga rättigheter debatterats och deklarerats av statliga och internationella organisationer, men få känner till exakt vad dessa är. Hur ska vi egentligen förstå konstnärlig frihet, kulturell välfärd och armlängds avstånd? Konstnärernas Riksorganisations förbundsjurist Katarina Renman Claesson reder ut begreppen. Artikeln publicerades först i Konstnären nr 2 2023.

Läs mer →

Annons ↓

murev-IG

Ett stort kliv mot ett bättre MU-avtal!

MU-avtalet |  2 juni 2023
Den 1 juni lämnade Statens kulturråd ett förslag till reviderad version av MU-avtalet till Kulturdepartementet. Nu hoppas vi att staten kan skriva under avtalet så snart som möjligt och att det förhoppningsvis träder i kraft nästa år. När avtalet utvärderas om något år hoppas vi att det tydligt visar att villkoren för bild- och formkonstnärer som medverkar i en utställning blivit bättre – även hos arrangörer i kommunal, regional och privat regi!

Läs mer →

AFW_statue_medlitenlogga

Ny plattform samlar in upplevda begränsningar av den konstnärliga friheten

15 mars 2023
Den konstnärliga friheten har sin grund i yttrandefriheten och är en förutsättning för skapandet av fri konst. Att värna den konstnärliga friheten är ett av Konstnärernas Riksorganisations viktigaste uppdrag och blir en allt viktigare fråga att bevaka. Konstnärernas Riksorganisation startar därför plattformen Artistic Freedom Watch som vänder sig till professionella bild- och formkonstnärer och andra yrkesverksamma inom bild- och formkonstområdet i Sverige.

Läs mer →

Annons ↓

Omslag-konstnarlig-frihet.jpg

Hur fria är konstnärerna? Ny rapport från Myndigheten för kulturanalys!

Rapport |  17 juni 2021
Den 10 juni släppte Myndigheten för kulturanalys rapporten “Så fri är konsten - Den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten”. Rapporten är ett uppdrag från regeringen att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten.

Läs mer →

argumentera_colour_0.jpg

17 skäl för kommuner, regioner och arrangörer att tillämpa MU-avtalet… och sex sätt att kvalitetssäkra arbetet!

Debatt |  3 april 2019
Vi har under åren fått många förfrågningar från arrangörer och politiker om argument för att kunna driva frågan om höjda kulturanslag för att konstnärerna ska få skäliga ersättningar.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!