Konstnärlig frihet


Den konstnärliga friheten hotas i dag från flera håll. Många konstnärer som gestaltar företeelser i samhället och utmanar normer lever under ständiga hot. Vi ser också en oroväckande trend där politiker i högre grad styr över konstens innehåll och sätter principen om en armlängds avstånd ur spel. Under de senaste åren har det dessutom blivit allt svårare för professionella konstnärer att försörja sig på sin konst. Det är inte bara ett hot mot den fria konsten utan också mot demokratin.

AFW_statue_medlitenlogga

Ny plattform samlar in upplevda begränsningar av den konstnärliga friheten

15 mars 2023
Den konstnärliga friheten har sin grund i yttrandefriheten och är en förutsättning för skapandet av fri konst. Att värna den konstnärliga friheten är ett av Konstnärernas Riksorganisations viktigaste uppdrag och blir en allt viktigare fråga att bevaka. Konstnärernas Riksorganisation startar därför plattformen Artistic Freedom Watch som vänder sig till professionella bild- och formkonstnärer och andra yrkesverksamma inom bild- och formkonstområdet i Sverige.

Läs mer →

Annons ↓

"Konstnärlig kreativitet är nödvändigt för utvecklingen av levande kulturer och fungerande demokratiska samhällen"

slår FN fast i rapporten "The right to freedom of artistic expression and creativity" (2013). Men ett vitalt och utforskande konstliv kräver också att samhällets konstnärer kan verka under rimliga omständigheter. Med FN:s ord: en fri konst förutsätter att "stater tar sitt ansvar och skyddar, försvarar och stödjer konstnärer och deras konstnärliga frihet".

Konstnärernas Riksorganisation i Almedalen 2023

Debatt |  7 augusti 2023

Under Almedalsveckan arrangerade vi ett samtal som en del av Kultur i Almedalens program med titeln ”Hur ska politiken försvara den konstnärliga friheten?” Inför ett fullsatt Länsteatern i Visby diskuterade vi de aktuella hoten mot den konstnärliga friheten och möjliga sätt att försvara den med riksdagsledamöterna Amanda Lind (MP) och Anna Starbrink (L), Sebastian Jaktling (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lund, samt vår ordförande Sara Edström. Samtalet modererades av vår kulturpolitiske strateg Jon Brunberg. Samtalet kan ses på YouTube.

Läs mer →

Annons ↓

IFACCA-program

Konstnärlig frihet – ett juridiskt perspektiv

Juridik |  11 september 2023
Under de senaste 70 åren har konstnärliga rättigheter debatterats och deklarerats av statliga och internationella organisationer, men få känner till exakt vad dessa är. Hur ska vi egentligen förstå konstnärlig frihet, kulturell välfärd och armlängds avstånd? Konstnärernas Riksorganisations förbundsjurist Katarina Renman Claesson reder ut begreppen. Artikeln publicerades först i Konstnären nr 2 2023.

Läs mer →

screenshot_2017-06-19_15.49.13.png

Så kan konstnärer och författare skydda sig mot hat och hot

Rapport |  9 maj 2021
Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Författarförbund ger ut gemensam handbok om att skydda sig mot hat och hot.

Läs mer →

Omslag-konstnarlig-frihet.jpg

Hur fria är konstnärerna? Ny rapport från Myndigheten för kulturanalys!

Aktuell rapport |  17 juni 2021
Den 10 juni släppte Myndigheten för kulturanalys rapporten “Så fri är konsten - Den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten”. Rapporten är ett uppdrag från regeringen att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten.

Läs mer →

KRO 5pt-konstn frihet
Konstpolitiskt program | 

Att värna den konstnärliga friheten är en av våra fem konstnärspolitiska fokusfrågor.

Ett fritt konstnärligt skapande är en grundbult i demokratiska samhällen. Politiker kan besluta om anslagens storlek och kulturpolitikens inriktning men ska inte lägga sig i konstens innehåll. Denna princip kallas armlängds avstånd. Den måste försvaras!

Garantera armlängds avstånd mellan konstens innehåll och politiken. Vi ser tyvärr att allt fler politiker börjat uttala sig om eller kräver att få besluta om konstens innehåll. Det strider mot grundlagskraven. Att yttrandefriheten upprätthålls är avgörande för ett demokratiskt samhälle. Därför måste också den konstnärliga friheten garanteras på statlig såväl som regional och kommunal nivå.

Ge skydd till konstnärer på flykt. I många länder är yttrandefriheten begränsad och många konstnärer utsatta för förföljelse. Fristadssystemet ger konstnärer säkerhet och möjlighet att vara fortsatt verksamma. Vi vill att fristadssystemet utvecklas och att fler regioner och kommuner ansluter sig till det.

Vad betyder den konstnärliga friheten för ett samhälle?

Debatt |  20 november 2019
Söndagen den 10 november arrangerades ett publikt samtal på Moderna Museet som i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation bjudit in en engagerad expertpanel för att diskutera konstnärlig frihet och armlängds avstånd. Ordförande Sara Edström inledde med ett anförande.

Läs mer →

unicorn_foto_evamarie_lindahl.jpg

Internationellt och ideellt arbete krävs mot förtryck av konstnärer

Konstnären |  17 maj 2021
Regeringen har gett Konstnärsnämnden i uppdrag att motarbeta hot och hat mot konstnärer. Myndigheten kan lära mycket av ideella krafter som verkar internationellt, och av de utsatta konstnärerna själva, säger företrädare för PEN och Unicorn.

Läs mer →

konstnarligfrihet_1ruta.jpg

Konstnärernas upprop mot sexuella trakasserier i branschen

Upprop |  5 december 2017
"Som aktiva inom samtidskonsten kräver vi ett stopp på sexuella övergrepp och trakasserier. Vi är inte längre tysta", skriver 1625 kvinnor, icke-binära och transpersoner inom svenskt konstliv i uppropet #konstnärligfrihet.

Läs mer →

Mer än var femte konstnär och var tredje författare uppger att de någon gång utsatts för hot, trakasserier, stöld, våld eller skadegörelse som varit kopplad till deras yrkesutövning.

”Hotad kultur?" en undersökning av Myndigheten för Kulturanalys

Är du utsatt för hot, våld eller trakasserier?

I Konstnärsnämndens vägledning får du veta vart du kan vända dig om du utsätts för hot, våld och trakasserier av olika slag i din verksamhet som konstnär. Vägledningen tar också upp hur du kan arbeta förebyggande. Syftet med vägledningen är att skapa en tryggare arbetsmiljö för konstnärer, som ju ofta har flexibla arbetssätt och yrkesroller.

Läs mer →

screenshot_2020-04-16_19.00.30.png

World Art Day och rapporten State of Artistic Freedom 2020

19 april 2020

World Art Day firades år 2020 för första gången som en officiell Unesco-dag. Tillsammans med Svenska Unescorådet, Svenska Kulturrådet och Freemuse arrangerade Konstnärernas Riksorganisation ett seminarium med fokus på konstnärlig frihet.

Här kan du ta del av seminariet och Freemuses årliga rapport om tillståndet i världen som samtalet grundade sig på, State of Artistic Freedom 2020 samt ordförande Sara Edströms reflektioner från seminariet.

Läs mer →

Bildkonsten ger oss ett språk när orden inte räcker till. Eller som FN slår fast i en rapport om konstnärliga rättigheter: ”en fri konst är en central del av demokratin och för vår förståelse av att vara människa”.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!