Samtal om gestaltningsuppdrag

2020 publicerade Konstnärernas Riksorganisation ”Rekommendationer – Konstnärliga gestaltningsuppdrag” som har sitt ursprung i den mängd frågor och funderingar kring gestaltningsuppdrag som kommit in till organisationen, i en enkätundersökning genomförd av Konstnärernas Riksorganisation under hösten 2017, samt från möten och samtal med en referensgrupp konstnärer med gedigen erfarenhet av gestaltningsuppdrag.


I detta samtal, inspelat hösten 2021, deltar Katarina Renman Claesson, förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation och den som ansvarat för att ta fram rekommendationerna, och konstnärerna Jukka Värelä och Karin Lindh som deltagit i referensgruppen. De avhandlar bland annat arbetet med att ta fram rekommendationerna och erfarenheter av att arbeta med gestaltningsuppdrag. Samtalet leds av Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg på Konstnärernas Riksorganisation.

Läs mer om rekommendationerna.

Ladda ned och läs rekommendationerna i PDF-format

Avsnitt (länkar till videon på vimeo.com)
00:00 Inledning
07:50 Bakgrund
16:20 På vägen mot en standard
24:25 Vilken typ av kompetens behöver höjas mest?
29:44 Om konstkonsultens roll
40.00 Budget, underleverantörer och ansvar
45:14 Respons och reaktioner
53:15 Avslutning

https://vimeo.com/658596907


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!