Konstnärspolitik


Vår uppgift är att värna bild- och formkonstnärernas ekonomiska och sociala intressen och företräda våra medlemmar. Vårt politiska arbete innebär bland annat att vi skriver rapporter och tar fram underlag till beslutsfattare om frågor och förslag som är viktiga för våra medlemmar. Vi yttrar oss i ärenden och beslutsförslag som kommer från regering och riksdag, regioner, kommuner och myndigheter, uppvaktar politiker, arrangerar utfrågningar och debatter och deltar i kulturpolitiska sammanhang för att föra fram våra åsikter och bedriver ett opionsbildande arbete i medierna för att väcka intresse för våra frågor.

Foto: från de konstpolitiska debatterna på Statens Konstråd den 1 sept 2022, fr.v. Kristina Axen Olin, kulturpolitisk talesperson (M), Nina Andersson, statssekreterare åt kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S), riksordförande Sara Edström samt Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg på Konstnärernas Riksorganisation.

Vårt politiska arbete

Konstnärspolitik handlar om politik som på olika sätt påverkar konstnärer och kulturskapare. Det är kärnan i vårt politiska arbete. Här presenterar vi det som vi arbetar med just nu och våra förslag för en bättre konstnärspolitik som vi lyfte fram i vår kampanj inför riksdagsvalet 2022.

En del i detta arbete är att ta fram rapporter och underlag till beslutsfattare och för våra medlemmar. Här hittar du alla våra rapporter.

En annan uppgift är att yttra oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder. Här publiceras våra remisser, yttranden och brev.

Vårt konstnärspolitiska nyhetsbrev skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå. Det senaste nyhetsbrevet från den 19 juni kan du läsa här. Vill du prenumerera? Då anmäler du dig här.

Annons ↓

Konstnärernas Riksorganisation i Almedalen 2023

Almedalen |  7 augusti 2023

Vi arrangerade och deltog i flera samtal under Almedalsveckan i Visby den 27-30 juni. Flera av samtalen spelades in och kan ses i efterhand.

Läs mer →

Annons ↓

Parisa Liljestrand

Stora risker vid sammanslagning av kulturmyndigheter

21 november 2023
Regeringen har gett Statens kulturråd och Konstnärsnämnden i uppdrag att lämna förslag på hur en sammanslagning av de båda myndigheterna skulle kunna se ut. KLYS menar att en sådan sammanslagning vore fel väg att gå.

Läs mer →

murev-IG

Ett stort kliv mot ett bättre MU-avtal!

MU-avtalet |  2 juni 2023
Den 1 juni lämnade Statens kulturråd ett förslag till reviderad version av MU-avtalet till Kulturdepartementet. Nu hoppas vi att staten kan skriva under avtalet så snart som möjligt och att det förhoppningsvis träder i kraft nästa år. När avtalet utvärderas om något år hoppas vi att det tydligt visar att villkoren för bild- och formkonstnärer som medverkar i en utställning blivit bättre – även hos arrangörer i kommunal, regional och privat regi!

Läs mer →

Annons ↓

parisa_230404_1

Möte med kulturminister Parisa Liljestrand

4 april 2023

Den 4 april träffade Eva Månsson och Jon Brunberg från Konstnärernas Riksorganisation kulturminister Parisa Liljestrand på Kulturdepartementet.
Vi överlämnade ett porträtt av ministern bestående av över 400 bilder från medlemmar, andra konstnärer och konstälskare som velat stötta vår kampanj inför riksdagsvalet med en underskrift och en bild på ett av sina konstverk, en selfie eller en bild från arbetsplatsen. Parisa Liljestrand var den tredje kulturministern att få ett sådant porträtt. Läs mer om mötet!

Läs mer →

senastenytt_budget_IG

Konstnärernas Riksorganisation kommenterar regeringens kulturbudget

20 september 2023

Regeringens budget för kulturområdet präglas av besparingar och förslag till effektiviseringar. Även bild- och formområdet drabbas. Med den rådande inflationen kommer besparingarna bli extra kännbara och kan få allvarliga konsekvenser för verksamheter som är viktiga för bild- och formkonstnärerna.

Läs mer →

IMG_1406

Konstnärernas Riksorganisation på Folk och Kultur 2023

Folk och kultur |  13 februari 2023

Årets upplaga av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur gick av stapeln den 8-11 februari i Eskilstuna. Vi arrangerade själva samtalet ”Bättre avtal!” och vår ordförande Sara Edström och tidningen Konstnärens chefredaktör Robert Stasinski deltog även i andra seminarier under konventet.

Läs mer →

motioner-IG

Motioner från allmänna motionstiden 2023

Debatt |  11 oktober 2023
En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Här nedan finns en sammanställning av ett litet urval av motioner från hösten 2023 där ordet ”konstnär” ingår i motionstexten.

Läs mer →

KRO-val-enkat-IG

Partienkäten 2022: Vad vill riksdagspartierna med konstpolitiken?

Valkampanj |  28 augusti 2022
Konstnärernas Riksorganisations stora partienkät inför riksdagsvalet 2022 visar på skillnader mellan de olika riksdagspartiernas ställningstaganden i kulturpolitiska frågor som inte alltid följer de traditionella politiska blocken. Vi har sammanställt partiernas svar och kommentarer i tabellform och tagit fram en rapport där vi analyserar resultaten, pekar på tendenser och lyfter fram partiernas förslag.

Läs mer →

Se inspelningen av de konstpolitiska debatterna!

Val 2022 |  5 september 2022

Den 1 september bjöd vi i Konstnärernas Riksorganisation in till en kväll med konstpolitiska debatter i Statens konstråds nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Nu kan du se inspelningen av hela samtalet på vår Vimeo-kanal.

Läs mer →

kupo-nb-1-FB
Nyhetsbrev | 

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Är du medlem i Konstnärernas Riksorganisation? Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev.

Anmäl dig här
https://kro.se/nyhetsbrev/

kampanj-del2-stories

Våra kulturpolitiska förslag!

Här lyfter vi fram en rad förslag till åtgärder för att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärerna i Sverige. Goda villkor är nämligen en förutsättning för att medborgarna ska kunna få tillgång till bildkonst, konsthantverk och formgivning av hög konstnärlig kvalitet och att konsten även fortsatt kan vara en del av samhällets utveckling, allt enligt de kulturpolitiska mål som den statliga kulturpolitiken utgår ifrån.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!