Konstpolitik


Vår uppgift är att värna bild- och formkonstnärernas ekonomiska och sociala intressen och företräda våra medlemmar. Vårt politiska arbete innebär bland annat att vi skriver rapporter och tar fram underlag till beslutsfattare om frågor och förslag som är viktiga för våra medlemmar, yttrar oss i ärenden och beslutsförslag som kommer från regering och riksdag, regioner, kommuner och myndigheter, uppvaktar politiker, arrangerar utfrågningar och debatter och deltar i kulturpolitiska sammanhang för att föra fram våra åsikter och bedriver ett opionsbildande arbete i medierna för att väcka intresse för våra frågor. Här lyfter vi fram det som vi arbetar med just nu.

Foto: från Almedalsveckan i Visby 2022, fr.v. Amanda Lind, kulturpolitisk talesperson för Miljöpartiet, Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden och vår riksordförande Sara Edström.

Rapporter, remisser, brev och yttranden

Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. En del i detta är att proaktivt utarbeta rapporter och underlag till beslutsfattare.

Har hittar du alla våra rapporter.

En annan uppgift är att yttra oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder.

På denna sida publiceras våra remisser, yttranden och brev.

utkast flyer debatter statens konstrad Stories

Välkomna till konstpolitiska debatter!

Val 2022 |  2 augusti 2022
Konstnärernas Riksorganisation bjuder in till en kväll med konstpolitiska debatter i Statens konstråds nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm torsdagen den 1 september från 17.30 till 19.00 med efterföljande mingel. Kom i tid! Insläpp från kl 17.00.

Läs mer →

SE_LME

Har Göteborgs Stad glömt utfästelserna i sitt kulturprogram?

Debatt |  25 maj 2022
Debatt: Om Göteborgs Stad avser att följa sitt kulturprogram behöver den se till att skapa goda och hållbara villkor för konstnärerna. Om avsikten är att kulturella perspektiv ska föras in i stadsplaneringen och konst och kultur ska stå i centrum för utvecklingen av staden så tycks utfallet av det nya hyressystemet snarast vara ett svek mot de konstnärer som hoppats på och som verkligen behöver förbättrade arbetsvillkor.

Läs mer →

valkompass-stories

Val 2022: Testa vår kulturpolitiska valkompass!

Valkampanj |  28 juni 2022
Vilket parti står du närmast i kulturpolitiken? Testa vår kulturpolitiska valkompass och jämför dina kulturpolitiska åsikter med riksdagspartierna genom att svara på 22 frågor!

Läs mer →

skärmdump från video

Se panelsamtalen från Kultur i Almedalen på YouTube

8 augusti 2022
Ni har väl inte missat att det går att se på alla inslag från Kultur i Almedalen som hölls under årets Almedalsvecka i efterhand? Alla seminarier från Kultur i Almedalen finns att se på YouTube.

Läs mer →

Gävleborg kulturplan 2023-2026

Yttrande över Region Gävleborgs kulturplan 2023-2026

8 juli 2022
Konstnärernas Riksorganisation har lämnat synpunkter på Region Gävleborgs kulturplan 2023-2026.

Läs mer →

konstpolitik

Våra förslag

Tretton förslag som skulle förändra konstscenen

Konstnärernas Riksorganisation arbetar oförtrutet för att skapa bättre förutsättningar och villkor för bild- och formkonstnärer. Medianinkomsten för bild- och formkonstnärer är 13 000 kr före skatt, enligt Konstnärsnämndens senaste undersökning från 2016. Det är djupt oroväckande för Sverige som konstnation och gör det svårt för konstnärerna att utveckla sina konstnärskap.

Konstnärernas Riksorganisation har därför tagit fram 13 förslag som bidrar till att förbättra konstnärernas ekonomiska och sociala villkor och samtidigt förverkligar de konstnärliga och kulturella rättigheter som beskrivs i Sveriges grundlag och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer →