Konstpolitik


Vår uppgift är att värna bild- och formkonstnärernas ekonomiska och sociala intressen och företräda våra medlemmar. Vårt politiska arbete innebär bland annat att vi skriver rapporter och tar fram underlag till beslutsfattare om frågor och förslag som är viktiga för våra medlemmar, yttrar oss i ärenden och beslutsförslag som kommer från regering och riksdag, regioner, kommuner och myndigheter, uppvaktar politiker, arrangerar utfrågningar och debatter och deltar i kulturpolitiska sammanhang för att föra fram våra åsikter och bedriver ett opionsbildande arbete i medierna för att väcka intresse för våra frågor. Här lyfter vi fram det som vi arbetar med just nu och våra kulturpolitiska förslag.

Foto: från de konstpolitiska debatterna på Statens Konstråd den 1 sept 2022, fr.v. Kristina Axen Olin, kulturpolitisk talesperson (M), Nina Andersson, statssekreterare åt kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S), riksordförande Sara Edström samt Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg på Konstnärernas Riksorganisation.

Rapporter, remisser, brev och yttranden

Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. En del i detta är att proaktivt utarbeta rapporter och underlag till beslutsfattare.

Har hittar du alla våra rapporter.

En annan uppgift är att yttra oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder.

På denna sida publiceras våra remisser, yttranden och brev.

Annons ↓

Konstnärernas Riksorganisation_KIA_IG med datum_NY

Vi är på plats under Almedalsveckan!

Almedalen |  22 maj 2023

I år äger politikerveckan i Visby rum den 27/6 – 1/7 och vi deltar både med egna program och som medarrangörer. Vår egen programpunkt, som är en del av Kultur i Almedalens program, är ett samtal med titeln ”Hur ska politiken försvara den konstnärliga friheten?”, som äger rum torsdagen 29/6 kl 14:00 – 14:45 på Länsteatern, Bredgatan 10, Visby.

Läs mer →

parisa_230404_1

Möte med kulturminister Parisa Liljestrand

4 april 2023

Den 4 april träffade Eva Månsson och Jon Brunberg från Konstnärernas Riksorganisation kulturminister Parisa Liljestrand på Kulturdepartementet.
Vi överlämnade ett porträtt av ministern bestående av över 400 bilder från medlemmar, andra konstnärer och konstälskare som velat stötta vår kampanj inför riksdagsvalet med en underskrift och en bild på ett av sina konstverk, en selfie eller en bild från arbetsplatsen. Parisa Liljestrand var den tredje kulturministern att få ett sådant porträtt. Läs mer om mötet!

Läs mer →

Annons ↓

Debatt-bubbla

Satsa på en konsthall för samtidskonst i Jämtland Härjedalen!

Debatt |  26 april 2023

Region Jämtland Härjedalen skall ta fram en ny kulturplan för 2024-2027 och vi i Konstnärernas Riksorganisation har, tillsammans med våra lokala företrädare, lämnat våra synpunkter på den. I samband med det publicerar vi en debattartikel i Östersundsposten där vi lyfter det faktum att det saknas en konsthall för samtida bild- och formkonst med regional eller kommunal huvudman i länet och att de utställningsplatser som finns i huvudsak drivs på ideell basis, något som också lyfts i kulturplanen.

Läs mer →

IMG_1406

Konstnärernas Riksorganisation på Folk och Kultur 2023

Folk och kultur |  13 februari 2023

Årets upplaga av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur gick av stapeln den 8-11 februari i Eskilstuna. Vi arrangerade själva samtalet ”Bättre avtal!” och vår ordförande Sara Edström och tidningen Konstnärens chefredaktör Robert Stasinski deltog även i andra seminarier under konventet.

Läs mer →

KRO-val-enkat-IG

Vad vill riksdagspartierna med konstpolitiken?

Valkampanj |  28 augusti 2022
Konstnärernas Riksorganisations stora partienkät inför riksdagsvalet 2022 visar på skillnader mellan de olika riksdagspartiernas ställningstaganden i kulturpolitiska frågor som inte alltid följer de traditionella politiska blocken. Vi har sammanställt partiernas svar och kommentarer i tabellform och tagit fram en rapport där vi analyserar resultaten, pekar på tendenser och lyfter fram partiernas förslag.

Läs mer →

Se inspelningen av de konstpolitiska debatterna!

Val 2022 |  5 september 2022

Den 1 september bjöd vi i Konstnärernas Riksorganisation in till en kväll med konstpolitiska debatter i Statens konstråds nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Nu kan du se inspelningen av hela samtalet på vår Vimeo-kanal.

Läs mer →

kupo-nb-1-FB
Nyhetsbrev | 

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Är du medlem i Konstnärernas Riksorganisation? Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev.

Anmäl dig här
https://kro.se/nyhetsbrev/

kampanj-del2-stories

Våra kulturpolitiska förslag!

Här lyfter vi fram en rad förslag till åtgärder för att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärerna i Sverige. Goda villkor är nämligen en förutsättning för att medborgarna ska kunna få tillgång till bildkonst, konsthantverk och formgivning av hög konstnärlig kvalitet och att konsten även fortsatt kan vara en del av samhällets utveckling, allt enligt de kulturpolitiska mål som den statliga kulturpolitiken utgår ifrån.

Läs mer →

kulturplan-orebro-FB

Remissvar: kulturplan för Region Örebro län 2024– 2027

31 mars 2023
Konstnärernas Riksorganisations synpunkter på Remiss av förslag till Regional kulturplan för Region Örebro län 2024– 2027

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!