Konstnärspolitik


Vår uppgift är att värna bild- och formkonstnärernas ekonomiska och sociala intressen och företräda våra medlemmar. Vårt politiska arbete innebär bland annat att vi skriver rapporter och tar fram underlag till beslutsfattare om frågor och förslag som är viktiga för våra medlemmar. Vi yttrar oss i ärenden och beslutsförslag som kommer från regering och riksdag, regioner, kommuner och myndigheter, uppvaktar politiker, arrangerar utfrågningar och debatter och deltar i kulturpolitiska sammanhang för att föra fram våra åsikter och bedriver ett opionsbildande arbete i medierna för att väcka intresse för våra frågor.

Foto: från de konstpolitiska debatterna på Statens Konstråd den 1 sept 2022, fr.v. Kristina Axen Olin, kulturpolitisk talesperson (M), Nina Andersson, statssekreterare åt kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S), riksordförande Sara Edström samt Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg på Konstnärernas Riksorganisation.

Vårt politiska arbete

Konstnärspolitik handlar om politik som på olika sätt påverkar konstnärer och kulturskapare. Det är kärnan i vårt politiska arbete. Här presenterar vi det som vi arbetar med just nu, våra fokusfrågor och våra förslag för en bättre konstnärspolitik som vi lyfte fram i vår kampanj inför riksdagsvalet 2022.

En del i detta arbete är att ta fram rapporter och underlag till beslutsfattare och för våra medlemmar. Här hittar du alla våra rapporter.

En annan uppgift är att yttra oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder. Här publiceras våra remisser, yttranden och brev.

Vårt konstnärspolitiska nyhetsbrev skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå. Läs det senaste nyhetsbrevet här. Vill du prenumerera? Då anmäler du dig här.

Annons ↓

3KIA24-some-ram-dubbel

Konstnärernas Riksorganisation i Almedalen 2024

Almedalen |  13 maj 2024

Konstnärernas Riksorganisation är som vanligt på plats på politikerveckan i Visby som i år äger rum den 24-28 juni. Vi arrangerar själva samtalet ”Konstnärspolitiken och pengarna!” på Kultur i Almedalen på Länsteatern Gotland där vi sätter ljus på utmaningarna för konstnärspolitiken och diskuterar konstlivets finansiering med en panel bestående av politiker och tjänstepersoner. Våra företrädare deltar också i flera andra samtal. Hela listan hittar du här.

Läs mer →

kupo-nb-5-IG

Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev

Den 12 juni skickade vi ut Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev nr 5 med information om vårt deltagande under Almedalsveckan i Visby den 24-28 juni.

Här kan du läsa nyhetsbrevet på webben

Nyhetsbrevet går ut cirka 4 gånger per år till politiker och tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå och andra som är intresserade av kultur- och konstnärspolitik. Det ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren.

Vill du prenumerera? Då anmäler du dig via länken nedan.

Annons ↓

yttrande-gron-2

Vårt yttrande om kultursamverkansutredningens betänkande (SOU 2023:58)

Remiss |  28 mars 2024
Den 27 mars lämnade vi in vårt remissvar på kultursamverkansutredningens betänkande Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58).

Läs mer →

IMG_2882

Möte på socialdepartementet

16 februari 2024
Den 16 februari träffade Konstnärernas Riksorganisations ordförande Sara Edström statssekreteraren på socialdepartementet Johan Höij, politisk sakkunnige Martin Holmén och kansliråd Karin Gustavsson, tillsammans med en delegation från KLYS.

Läs mer →

Debatt-bubbla

Var frikostig med att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet, Frida Stål

Debatt |  10 april 2024
Replik på en debattartikel om Region Gävleborgs budgetförslag om en handlingsplan för regionens konst införd i Gefle Dagblad 13 april 2024

Läs mer →

EU ramverk rect

Nytt ramverk för konstnärers villkor i EU

EU-valet |  15 maj 2024
Det nya ramverket för konstnärers villkor som antagits i EU och EU-kommissionens handlingsplan för att genomföra detta är lovande – men måste leda till bättre villkor för Europas konstnärer och kulturarbetare i praktiken.

Läs mer →

EUparl-Ig

Vem tycker vad om kulturpolitiken i EU?

EU-parlamentsvalet |  3 juni 2024

Den 6-9 juni är det EU-parlamentsval. I Sverige röstar vi på partier men i EU-parlamentet sker arbetet i sju så kallade partigrupper. Visserligen följer partigrupperna oftast de ideologiska indelningar som vi är vana vid från den svenska politiken, men om en vill veta vem som tycker vad i EU-parlamentet så är det partigrupperna man måste hålla koll på.

Det kan låta krångligt men som tur är har flera konstnärsorganisationer gått igenom de olika partigruppernas valmanifest och sammanfattat det hela på ett föredömligt vis. I den här artikeln länkar vi till några sammanställningar.

Läs mer →

möte KuDep 26 mars Jon o Eva

Möte på Kulturdepartementet den 26 mars

Möten |  26 mars 2024

Den 26 mars träffade vår verksamhetschef Eva Månsson och strategen Jon Brunberg tjänstepersoner på Kulturdepartementet. Vi lyfte då bland annat MU-avtalet, Kulturella och kreativa branscher, enprocentsregeln, gestaltad livsmiljö och ett förslag till ramavatal för gestaltningsuppdrag.

Läs mer →

MagnusManhammar_SofiaLindströmSol_SaraEdström-WEB

Folk och Kultur 2024 – efterord

14 februari 2024

Folk och Kultur i Eskilstuna har kommit att bli det viktigaste kulturpolitiska konventet i Sverige. Under några dagar kommer politiker och tjänstepersoner på alla nivåer, från hela landet, till Eskilstuna för att debattera, lyfta och nagelfara en mångfald av kultur- och konstnärspolitiska frågor. Folk och Kultur erbjuder kort sagt en unik möjlighet för oss att föra fram våra budskap och förslag till en bred samling av beslutsfattare och därför är det också viktigt för oss att vara där. Inför årets upplaga av Folk och Kultur satsade vi på att arrangera tre programpunkter. Här är en kort rapport från Folk och Kultur 2024.

Läs mer →

MU-vgr-IG

5 miljoner mer till MU i Västra Götaland!

Rapport |  31 maj 2024

Den 29 maj presenterade den rödgröna ledningen i Västra Götalandsregionen sin budget. Den innehåller ett tillskott till kulturnämnden på 5 miljoner kronor för ökade kostnader för det nya, reviderade MU-avtalet. Det är mycket välkommet och kommer innebära att fler konstnärer får skäligare betalt när de ställer ut hos arrangörer i Västra Götaland. Det reviderade MU-avtalet som trädde i kraft den 1 januari innebär att arrangörer kommer behöva förstärka sina budgetar för arvoden till konstnärer. Vi är mycket glada över att Västra Götalandsregionen går före när det gäller detta!

Länkar: pressmeddelande, Budgetförslaget som PDF

Läs mer →

altinget-debatt

Dags att modernisera det dysfunktionella sjukförsäkringssystemet

31 januari 2024

I Altinget den 30/1 lyfter vi i en debattartikel några av de förslag som den statliga utredningen om ett nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst har lagt fram för att modernisera dagens system som vi anser fungerar dåligt för konstnärer och kulturskapare som är egenföretagande frilansare.

Läs mer →

puff-gbg-mu-IG

Riktlinjer och nyckeltal – Inspireras av Göteborgs stads föredömliga arbete med hållbara ersättningar till konstnärer

Goda exempel |  26 februari 2024
Hur ska regionala och kommunala kulturförvaltningar kunna göra det tydligt för politikerna hur mycket som behöver skjutas till i budgeten för att konstnärer och andra uppdragstagare ska få skäliga ersättningar? Göteborgs stad har tagit sig an denna fråga på ett föredömligt sätt vilket bland annat resulterat i en kommunal riktlinje och ett nyckeltal.

Läs mer →

kulturplan-kalmar-IG

Remiss på kulturplan för Region Kalmar län 2025-2028

Kulturplaner |  5 april 2024
Konstnärernas Riksorganisation har lämnat ett yttrande över remissversionen av kulturplan för Region Kalmar län 2025-2028.

Läs mer →

parisa_230404_1

Möte med kulturminister Parisa Liljestrand

Valkampanjen |  4 april 2023

Den 4 april träffade Eva Månsson och Jon Brunberg från Konstnärernas Riksorganisation kulturminister Parisa Liljestrand på Kulturdepartementet.
Vi överlämnade ett porträtt av ministern bestående av över 400 bilder från medlemmar, andra konstnärer och konstälskare som velat stötta vår kampanj inför riksdagsvalet med en underskrift och en bild på ett av sina konstverk, en selfie eller en bild från arbetsplatsen. Parisa Liljestrand var den tredje kulturministern att få ett sådant porträtt.
Vi överlämnade också underskrifterna tillsammans med de fem budskapen från valkampanjen (se https://val2022.kro.se) och information om vårt projekt Artistic Freedom Watch (se https://artisticfreedomwatch.se).

Läs mer →

Se inspelningen av de konstpolitiska debatterna!

Val 2022 |  5 september 2022

Den 1 september bjöd vi i Konstnärernas Riksorganisation in till en kväll med konstpolitiska debatter i Statens konstråds nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Nu kan du se inspelningen av hela samtalet på vår Vimeo-kanal.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!