Konstpolitik


Vår uppgift är att värna bild- och formkonstnärernas ekonomiska och sociala intressen och företräda våra medlemmar. Vårt politiska arbete innebär bland annat att vi skriver rapporter och tar fram underlag till beslutsfattare om frågor och förslag som är viktiga för våra medlemmar, yttrar oss i ärenden och beslutsförslag som kommer från regering och riksdag, regioner, kommuner och myndigheter, uppvaktar politiker, arrangerar utfrågningar och debatter och deltar i kulturpolitiska sammanhang för att föra fram våra åsikter och bedriver ett opionsbildande arbete i medierna för att väcka intresse för våra frågor. Här lyfter vi fram det som vi arbetar med just nu och våra kulturpolitiska förslag.

Foto: från Almedalsveckan i Visby 2022, fr.v. Amanda Lind, kulturpolitisk talesperson för Miljöpartiet, Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden och vår riksordförande Sara Edström.

Rapporter, remisser, brev och yttranden

Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. En del i detta är att proaktivt utarbeta rapporter och underlag till beslutsfattare.

Har hittar du alla våra rapporter.

En annan uppgift är att yttra oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder.

På denna sida publiceras våra remisser, yttranden och brev.

Annons ↓

programbild

Konstnärernas Riksorganisation på Folk och Kultur 2023

Folk och kultur |  10 januari 2023

I år äger det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur rum den 8-11 februari i Eskilstuna. Konstnärernas Riksorganisation deltar med panelsamtalet ”Bättre avtal!” där vi samlat representanter från några viktiga aktörer i bild- och formsektorn för att hjälpa oss att reda ut frågan vad som är ett bra avtal och bra avtalsförhandlingar om vad vi kan göra för att få till bättre avtal i bild- och formbranschen. Riksordförande Sara Edström deltar också i en paneldebatt om Kultursamverkansmodellen som arrangeras av Koalition för kulturdebatt.

Läs mer →

sara och linda komp srgb

Till den nya regeringen: vi kräver en konstnärspolitik som gör skillnad!

Pressmeddelande |  13 oktober 2022
Under de senaste mandatperioderna har regeringen initierat flera viktiga statliga utredningar, lagförslag och andra initiativ som är av yttersta vikt för bild- och formkonstnärerna. Den kommande regeringen måste fortsätta detta viktiga konstnärspolitiska arbete och säkerställa att det resulterar i konkreta förbättringar för en redan pressad konstnärskår om vi skall ha ett vitalt konstliv i framtiden.

Läs mer →

KRO-val-enkat-IG

Vad vill riksdagspartierna med konstpolitiken?

Valkampanj |  28 augusti 2022
Konstnärernas Riksorganisations stora partienkät inför riksdagsvalet 2022 visar på skillnader mellan de olika riksdagspartiernas ställningstaganden i kulturpolitiska frågor som inte alltid följer de traditionella politiska blocken. Vi har sammanställt partiernas svar och kommentarer i tabellform och tagit fram en rapport där vi analyserar resultaten, pekar på tendenser och lyfter fram partiernas förslag.

Läs mer →

Se inspelningen av de konstpolitiska debatterna!

Val 2022 |  5 september 2022

Den 1 september bjöd vi i Konstnärernas Riksorganisation in till en kväll med konstpolitiska debatter i Statens konstråds nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Nu kan du se inspelningen av hela samtalet på vår Vimeo-kanal.

Läs mer →

motioner-allm-motionstiden

Motioner från allmänna motionstiden

15 december 2022
En gång om året, under den period som kallas ”den allmänna motionstiden”, får riksdagsledamöterna lämna motioner (dvs förslag) som rör alla frågor som riksdagen beslutar om. Här lyfter vi fram ett litet urval av motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022 som vi vill hålla ett extra öga på.

Läs mer →

kampanj-del2-stories

Våra kulturpolitiska förslag!

Här lyfter vi fram en rad förslag till åtgärder för att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärerna i Sverige. Goda villkor är nämligen en förutsättning för att medborgarna ska kunna få tillgång till bildkonst, konsthantverk och formgivning av hög konstnärlig kvalitet och att konsten även fortsatt kan vara en del av samhällets utveckling, allt enligt de kulturpolitiska mål som den statliga kulturpolitiken utgår ifrån.

Läs mer →

yttrande-gron-2

Behåll Göteborgs Stads goda arbete med den offentliga konsten

Debatt |  30 november 2022

Vi i Konstnärernas Riksorganisation och våra regionala företrädare i Region Väst lämnade den 29 november in ett yttrande över Göteborgs Stads stadsledningskontors förslag till ”Göteborgs Stads regel för konstgestaltningar i samband med bygginvesteringar”. I yttrandet uttrycker vi en stark oro över framtiden för Göteborgs Stad som ledande i Sverige när det gäller upphandlingar av offentlig konst med utgångspunkt i den så kallade enprocentsregeln.

Läs mer →

Gävleborg kulturplan 2023-2026

Yttrande över Region Gävleborgs kulturplan 2023-2026

8 juli 2022
Konstnärernas Riksorganisation har lämnat synpunkter på Region Gävleborgs kulturplan 2023-2026.

Läs mer →