14 februari: Manifestation till stöd för hotade konstnärer och författare

22 januari 2015

Hotet från högerextrema krafter riktas idag inte bara mot samhällskroppen – utan också mot författare, poeter och bild- och formkonstnärer. Ofta mot de som ger uttryck för sin åsikt i offentligheten.


Hoten kommer i många former: mejl, kommentarer, telefonsamtal, hembesök, brev och hembesök. Men också vandalisering av utställningar och till och med misshandel. Alla hoten har dock samma uppsåt: att tysta. Att plantera rädsla, att skrämma till tystnad och självcensur. Att tysta röster när de behövs som mest.

Detta kan vi aldrig acceptera. Därför utlyser vi den 14:e februari en offentlig manifestation på Kulturhuset i Stockholm för att visa vårt stöd till de konstnärer och författare som hotas.

Medverkar gör bland andra kulturminister Alice Bah Kunhke, Anna-Lena Lodenius, Alexandra Pascalidou, Björn Wiman, Dror Feiler, Elisabeth Ohlson Wallin, Gunnar Ardelius, Heléne Lööw, Henrik Arnstad, Makode Linde, Ola Larsmo, Anders Rydell.

Moderator: Anders Rydell, författare och chefredaktör för tidningen Konstnären.

Manifestationen arrangeras av Konstnärernas Riksorganisation (KRO, Svenska PENSveriges Författarförbund och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF).

Tillsammans kommer också KRO/KIF, SFF och Svenska PEN initiera en gemensam handlingsplan för att utreda hur de allt allvarligare hoten mot yttrandefriheten ska bemötas.

14 februari kl. 14:00 – 16:00
Kulturhuset Stockholm, Foajé 3

Preliminärt upplägg:
14:00: Kort bakgrund till initiativet.
14:10 – 15:10: Konstnärer och författare berättar om hur de utsatts för hot.
15:10 – 15:30: Panelsamtal om den ideologiska bakgrunden till hoten. Heléne Lööw, Henrik Arnstad, Anders Rydell.
15:30: Avslutning: hur fortsätter arbetet.
15:40: Mingel, kaffe


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!