argumentera_colour_0.jpg

17 skäl för kommuner, regioner och arrangörer att tillämpa MU-avtalet… och sex sätt att kvalitetssäkra arbetet!

3 april 2019

Vi har under åren fått många förfrågningar från arrangörer och politiker om argument för att kunna driva frågan om höjda kulturanslag för att konstnärerna ska få skäliga ersättningar.


Är du intendent eller chef på en konsthall eller ett museum? Är du politiker och sitter i kulturnämnden? Är du tjänsteman på kultur- och fritidsförvaltningen? Har du svårt att få gehör för de anslag som behövs för att skapa skäliga villkor för yrkesverksamma konstnärer? Här har vi sammanställt goda skäl för en kommun, en region och en arrangör att tillämpa MU-avtalet. 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!