MU-vgr-IG

5 miljoner mer till MU i Västra Götaland!

31 maj 2024


Den 29 maj presenterade den rödgröna ledningen i Västra Götalandsregionen sin budget. Den innehåller ett tillskott till kulturnämnden på 5 miljoner kronor för ökade kostnader för det nya, reviderade MU-avtalet. Det är mycket välkommet och kommer innebära att fler konstnärer får skäligare betalt när de ställer ut hos arrangörer i Västra Götaland. Det reviderade MU-avtalet som trädde i kraft den 1 januari innebär att arrangörer kommer behöva förstärka sina budgetar för arvoden till konstnärer. Vi är mycket glada över att Västra Götalandsregionen går före när det gäller detta!

Länkar: pressmeddelande, Budgetförslaget som PDF


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!