FB_event_KRO

Vi deltar i Almedalsveckan!

17 juni 2022

Vi deltar i årets Almedalsvecka i Visby med en egen programpunkt på plattformen Kultur i Almedalen med titeln ”Hur stärker vi bild- och formkonsten?” som äger rum den 5 juli kl 16:00 – 16:45 på Gotlands museum, Strandgatan 14 i Visby.


Vi deltar i årets Almedalsvecka i Visby med en egen programpunkt på Svensk Scenkonsts plattform Kultur i Almedalen med titeln ”Hur stärker vi bild- och formkonsten?” som äger rum den 5 juli kl 16:00 – 16:45 på Gotlands museum, Strandgatan 14 i Visby.

På samma dag och plats, kl 15.00, deltar vår vice ordförande Linda Marie Karlsson i KLYS programpunkt "Mår kulturskaparna bra av samverkansmodellen?"

Hur stärker vi bild- och formkonsten?

Pandemin synliggjorde kulturskaparnas utsatta situation, inte minst de professionella bild- och formkonstnärerna som har låga och oregelbundna inkomster och ofta hamnar utanför trygghetssystemen och näringspolitiska åtgärder. Det är uppenbart att det krävs kraftfulla åtgärder för att för att säkra ett livskraftigt konstliv i hela landet och samtidigt förbättra konstnärernas möjligheter till skäliga arbets- och avtalsvillkor. Frågan är vilka åtgärder som krävs, hur de skall genomföras och vem som ska göra det? Konstnärernas Riksorganisation har bjudit in några företrädare för politiken och myndigheter för att diskutera bild- och formkonstens utmaningar och framtid i Sverige.


Medverkande:

Amanda Lind, kulturpolitisk talesperson, Miljöpartiet

Anna Söderbäck, direktör, Konstnärsnämnden

Sara Edström, riksordförande, Konstnärernas Riksorganisation

Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg, Konstnärernas Riksorganisation

Samtalet kommer att kunna gå att se live och i efterhand på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=q5wXbuxew4o

Se hela Kultur i Almedalens program här.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!